Stop Violence Against Women – gräsrotsprojektet SVAW

IMG_2749fb-svaw

Möten en gång i månaden. SVAW-kommittéerna har möten på olika platser ungefär en gång i månaden. Till dessa möten kan kvinnor  komma och få den hjälp de behöver, till exempel medling eller juridisk hjälp.    Foto: Maj-Lis Koivisto

Här får utsatta kvinnor hjälp

Stop Violence Against Women (SVAW) är kommittéer som SUS har satt upp och som verkar för att säkerställa kvinnors rättigheter och för att ge nödvändigt rättsligt stöd till de kvinnor som behöver det. Kommittéerna arbetar i fem områden i Netrakona, norra Bangladesh, på lokal, regional och bynivå. 

Kommittéerna arbetar också med att göra flera människor i samhället medvetna om det våld som många kvinnor utsätts för och arbetar förebyggande med dessa problem. 

I en distriktkommitté ingår 18 medlemmar från det civila samhället till exempel läkare, advokater, lärare, journalister,  representanter från olika biståndsorganisationer etc. Dessa medlemmar jobbar med olika förhållningssätt för att motarbeta våld mot kvinnor. Kommittémedlemmarna går kurser för att lära sig kvinnors rättigheter, skyldigheter, möjligheter och ansvar. 

Föreningen för SUS – kvinnoprojekt i Bangladesh har tidigare som förening stöttat dessa kommittéer med cirka 20000 kronor om året. Nu ingår stödet i det projekt vi driver tillsammans med Kväkarhjälpen och Vänortsföreningen Jönköping-Bangladesh. Läs mer om projektet här.
Läs mer om föreningen.

Läs artikeln om vad SVAW gjorde under 2015 i SUS-nytt 1/2016. 

Läs om andra projekt som föreningen har stött tidigare: Shelter house och Dream house.