Shelter House

IMG_2710fb-shBodde på Shelter house.  Orna bodde tidigare på SUS boende för kvinnor i behov av skydd. Under året fick hon en sömnadsutbildning och när hon lämnade boendet även en symaskin vilket gör att hon nu kan bidra ekonomiskt till familjens försörjning.     Foto: Maj-Lis Koivisto

 

Boende för kvinnor i behov av skydd

Föreningen för SUS – kvinnoprojekt i Bangladesh stöder ett skyddat boende för kvinnor i Netrakona som SUS driver. Vårt bidrag är cirka 20 000 kronor om året. 

Huset som kvinnorna bor i byggdes 1997 med stöd av SUS i Sverige samt en grupp i Holland. Där kan unga flickor och kvinnor bo under maximalt ett år. De som bor där är till exempel tonårsflickor som blivit föräldralösa eller som riskerar att giftas bort, änkor, kvinnor som ligger i skilsmässa, kvinnor som utsatts för våld i hemmet och de som utsatts för syraattacker.

Alla kvinnor som kommer till Shelter House behöver skydd och saknar för tillfället bostad. En del har även barn, men eftersom det saknas barnomsorg lämnar de flesta sina barn hos släktingar under året på kvinnohuset.

Det kan bo upp till tio kvinnor i huset. Förutom boende får de mat, läkarvård, juridisk hjälp och sömnadsutbildning. De får även stödsamtal för att kunna lösa sin situation. SUS vill arbeta mer med motiverade och stödjande samtal samt ge större möjligheter att förbättra kvinnornas ekonomi innan de flyttar ut. 

Verksamheten utvecklas hela tiden vartefter man får kunskap och bidrag till driften.

När kvinnorna lämnar det skyddade boendet flyttar en del hem till sina föräldrar och bidrar till familjens ekonomi genom att de kan sy kläder på beställning. Ett fåtal har ett eget boende. En del kan få arbete på textilfabriker i Dhaka eller på annat sätt försörja sig genom sin utbildning i sömnad.  

Föreningen stöder även SVAW, Stop Violence Against Women, som kommittéer på som gräsrotsnivå arbetar för att ändra attityder till våld mot kvinnor. Läs mer här. 

Vi har även det senaste året bidragit ekonomiskt till byggandet av Dream House, som är ett utbildningscenter med lokaler som SUS kan använda själva eller hyra ut och öka organisationens inkomster.  Läs mer här.