Tidigare stöd: Shelter House

IMG_2710fb-shBodde på Shelter house.  Orna bodde tidigare på SUS boende för kvinnor i behov av skydd. Under året fick hon en sömnadsutbildning och när hon lämnade boendet även en symaskin vilket gör att hon nu kan bidra ekonomiskt till familjens försörjning.     Foto: Maj-Lis Koivisto

Boende för kvinnor i behov av skydd

Föreningen för SUS – kvinnoprojekt i Bangladesh har fram till 2020 stöttat ett skyddat boende för kvinnor i Netrakona som SUS drev. Nu när har staten har ordnat ett skyddat boende för kvinnor i närliggande Mymensingh är SUS boende avvecklat.

Huset som kvinnorna bodde i byggdes 1997 med stöd av SUS i Sverige samt en grupp i Holland.Unga flickor och kvinnor kunde bo där under ett år. De som bodde där var till exempel tonårsflickor som hade blivit föräldralösa eller som riskerade att giftas bort, änkor, kvinnor som låg i skilsmässa, kvinnor som hade utsatts för våld i hemmet och de som hade utsatts för syraattacker.

Alla kvinnor som kommer till Shelter House behövde skydd och saknade bostad. En del hade barn, men eftersom det saknades barnomsorg lämnade de flesta sina barn hos släktingar under året på kvinnohuset.

Upp till tio kvinnor kunde bo samtidigt i huset. Förutom boende fick de mat, läkarvård, juridisk hjälp och sömnadsutbildning. De fick även stödsamtal för att kunna lösa sin situation. SUS arbetade med motiverande och stödjande samtal för att ge möjligheter att förbättra kvinnornas ekonomi innan de flyttade ut. 

När kvinnorna lämnade det skyddade boendet flyttade en del hem till sina föräldrar och bidrog till familjens ekonomi genom att de kunde sy kläder på beställning. Ett fåtal hade ett eget boende. En del fick arbete på textilfabriker i Dhaka eller kunde på annat sätt försörja sig genom sin utbildning i sömnad.  

Föreningen stöder även SVAW, Stop Violence Against Women, som kommittéer på som gräsrotsnivå arbetar för att ändra attityder till våld mot kvinnor. Läs mer här. 

Vi har även bidragit ekonomiskt till byggandet av Dream House, som är ett utbildningscenter med lokaler som SUS kan använda själva eller hyra ut och öka organisationens inkomster.  Läs mer här.