Projekt vi stöttar

Föreningen för SUS – kvinnoprojekt i Bangladesh har sedan början av 1990-talet stöttat ett antal olika verksamheter i SUS regi. 

Vi arbetar helt ideellt. Pengarna kommer från medlemsavgifter, andra bidrag från medlemmar och övriga som tycker att SUS gör ett bra arbete, från våra medlemsaktiviteter och genom att sälja hantverk från SUS på olika marknader.

För närvarande bidrar vi med cirka 50000 kronor om året till följande:

•  Shelter house, ett skyddat boende för utsatta kvinnor. Läs mer

•  SVAW, Stop Violence Against Women, kommittéer på gräsrotsnivå dit kvinnor som behöver hjälp kan vända sig. Läs mer

•  Dream house, byggandet av ett utbildningscenter som SUS kan använda för sina utbildningar, men också hyra ut. Läs mer