Projekt vi stöttar

Föreningen för SUS – kvinnoprojekt i Bangladesh har sedan början av 1990-talet stöttat ett antal olika verksamheter i SUS regi. 

Vi arbetar helt ideellt. Pengarna kommer från medlemsavgifter, andra bidrag från medlemmar och övriga som tycker att SUS gör ett bra arbete, från våra medlemsaktiviteter och genom att sälja hantverk från SUS på olika marknader.

För närvarande bidrar vi med cirka 20000 kronor om året till Integrated Development Project (IDP), som är ett samarbete sedan 2018 mellan vår förening, Vänortsföreningen Jönköping-Bangladesh och Kväkarhjälpen. Projektet stöds av SIDA genom Svenska missionsrådet, och löper i treårsperioder. Det innebär många olika insatser i ett område för att lyfta hela området.

Eftersom vi får stöd från SIDA är de svenska föreningarnas bidrag bara fem procent av insatsen, resten – 95 procent – är biståndspengar från SIDA. Det innebär att vi med en mindre insats än tidigare kan ge SUS mycket mer stöd än förut.

Förutom detta skickar vi också pengar vid olika akutinsatser. Bangladesh är drabbat av klimatförändringarna och har de senaste åren haft återkommande översvämningar, rejäla köldknäppar och olika cykloner. Coronapandemin under 2020 har slagit hårt med de fattigaste, många av dem är daglönearbetare som står utan inkomst. Situationen är en backlash för kvinnor och barn som utsätts för mer våld än tidigare. Vi har under pandemin skickat akutstöd till SUS.

Före IDP och utan SIDA-stöd stöttade vi tidigare enskilda projekt med cirka 60000 kronor om året:

•  Shelter house, ett skyddat boende för utsatta kvinnor. Läs mer

•  SVAW, Stop Violence Against Women, kommittéer på gräsrotsnivå dit kvinnor som behöver hjälp kan vända sig. Läs mer

•  Dream house, byggandet av ett utbildningscenter som SUS kan använda för sina utbildningar, men också hyra ut. Läs mer