Varför SUS behövs

IMG_7785fb-välkommenFoto: Maj-Lis Koivisto

Kvinnor i Bangladesh saknar makt över sina liv

Bangladesh är ett samhälle där kvinnorna är marginaliserade. Ju fattigare desto mindre makt har de över sina egna liv. 

Våld mot kvinnor är vanligt förekommande. Det kan vara psykisk men också fysisk misshandel, syraattacker, våldtäkt, tvångsäktenskap, trafficking. 

Bilden är dyster, men SUS, som är en frivilligorganisation – NGO – verksam i Netrakona i norra Bangladesh, har sedan mitten av 1980-talet arbetat för kvinnors rättigheter och genom åren hjälpt tiotusentals kvinnor, barn och handikappade till ett bättre liv.  Mer om SUS här.

Föreningen för SUS – kvinnoprojekt i Bangladesh startade 1993 för att stödja SUS. Vårt arbete bygger på ömsesidiga personliga relationer. Våra mål är att bidra till SUS utbyte med en internationell omvärld och att ge ekonomiska bidrag till SUS utvecklingsarbete. Under många år stöttade vi SUS Shelter House, som är ett kvinnohus med plats för tio–tolv kvinnor i behov av skydd, och projektet Stop Violence Against Women, som arbetar förebyggande för att ändra attityder till våld mot kvinnor.

För närvarande bidrar vi med cirka 20000 kronor om året till Integrated Development Project (IDP), som är ett samarbete sedan 2018 mellan vår förening, Vänortsföreningen Jönköping-Bangladesh och Kväkarhjälpen. Projektet stöds av SIDA genom Svenska missionsrådet, och löper i treårsperioder. Det innebär många olika insatser i ett område för att lyfta hela området.

Förutom detta skickar vi också pengar vid olika akutinsatser. Bangladesh är drabbat av klimatförändringarna och har de senaste åren haft återkommande översvämningar, rejäla köldknäppar och olika cykloner. Coronapandemin under 2020 har slagit hårt med de fattigaste, många av dem är daglönearbetare som står utan inkomst. Situationen är en backlash för kvinnor och barn som utsätts för mer våld än tidigare. Vi har under pandemin skickat akutstöd till SUS.

Mer om våra aktuella projekt här.

Läs mer om föreningen.

Gilla oss på Facebook och få nyheter om föreningen, SUS och Bangladesh.

Har du några frågor? Kontakta oss på e-post: susisverige@gmail.com