Vem är vem? Abdur och Lisa

Foto: SUS och Daniel Forsberg

Vem är vem hos SUS  och i föreningen?

 

1. Vad gör du i SUS/i föreningen?
2. Hur kom det sig att du engagerade dig för SUS?

3. Vad har ditt engagemang betytt för dig?
4. Berätta lite om dig själv!

Abdur Razzak, SUS

1. För närvarande arbetar jag som projektkoordinatör för ”Women Empowerment and Gender Equality Project”, som finansieras av Svalorna Indien Bangladesh i Lund.
I projektet arbetar vi med att stärka kvinnors rättigheter genom att berätta om och diskutera med både kvinnor och män om kvinnors rättigheter i syfte att uppnå jämställdhet. 

Mitt arbete består av att skriva projektplaner, vara delaktig i att ta fram en projektbudget och se till att arbetet i fält går framåt. Jag samlar även in data från fältnivån för att kunna analysera hur projektet framskrider och skriva rapporter. Dessa rapporter sänds regelbundet till givarorganisationerna. 

För att projektet ska kunna genomföras och dess mål och delmål kunna uppnås samarbetar jag med fältpersonalen samt upprätthåller goda relationer med myndigheter och icke-statliga organisationer (NGOs). 

Dessutom är jag ansvarig för organisationens information och kommunikation.

2. Redan under min barndom engagerade jag mig i olika aktiviteter inom sociala och kulturella organisationer. Då jag växte upp i Netrakona, där Sabalamby Unnayan Samity (SUS) har sitt kontor, lärde jag känna några av de personer som arbetade inom organisationen. De arbetade för att förändra samhället socialt, ekonomiskt och kulturellt.

Efter att jag hade tagit min mastersexamen i bengalisk litteratur började jag min karriär som lärare på en högskola.

2003 började jag arbeta på Grameen Bank. Även om organisationen har fått Nobels fredspris var jag inte imponerad av dess verksamhet med mikrokrediter. Så jag slutade. Efteråt frilansade jag hos olika organisationer och publicerade artiklar i olika frågor. 

På den tiden letade SUS efter någon som skulle kunna arbeta med information och kommunikation. Jag sökte tjänsten, intervjuades och anställdes. Jag fascinerades av organisationens idéer och arbete med kvalitativa förändringar i människors tänkande och dess engagemang för kvinnors rättigheter.

3. Eftersom jag skriver och publicerar mig har jag varit tvungen att grundligt analysera livet, verkligheten, samhället, politiken och kulturen. Genom mitt arbete hos SUS har jag fördjupat förmågan att analysera frågor om samhälle, ekonomi, landsbygd och kvinnors rättigheter. Jag har på ett djupare plan kommit
i kontakt med sociala inkonsekvenser vilket har påverkat mig både som individ och som del i en familj. Denna insikt har gjort mig mer känslig för många saker. Jag uppskattar SUS arbete och är tacksam mot SUS.

4. Efter kontorstid engagerar jag mig i sociala och kulturella aktiviteter som socialarbetare och spenderar tid med familjen. Jag trivs att vara hemma med den. Men jag tycker också om att se mig omkring. Vi är en grupp som brukar resa tillsammans. Jag har besökt ett 40-tal av Bangladesh distrikt. 

Att skriva är ett annat område som ger mig glädje. Många av mina artiklar, dikter, noveller har publicerats i olika publikationer. Två poesiböcker har också publicerats. En roman och en poesibok är på väg. 

Jag bor med min familj och är lycklig med min fru Kamrun Nahar, mina två döttrar och andra i min familj.

 

Lisa Arlbrandt,
Föreningen för SUS – kvinnoprojekt i Bangladesh

1.  Jag är ordförande i styrelsen, vilket jag även har varit tidigare, 2008–2011.

2. Jag bodde i Bangladesh några år som barn eftersom mina föräldrar jobbade på svenska skolan där. Redan då fick vi kontakt med Rokeya och hennes fantastiska arbete för kvinnors rättigheter. När jag senare i livet flyttade till Stockholm högg Rokeya och föreningen tag i mig och på den vägen är det! 

3Det känns roligt och viktigt att vara med och stödja bra projekt i ett land som ligger så nära hjärtat. Jag har lärt känna många intressanta eldsjälar och blivit inspirerad av dem.

4. Jag jobbar med jämställdhets- och utvecklingsfrågor även på arbetstid, nämligen på Världsnaturfonden WWF. På fritiden tycker jag om att sjunga, spela, bada och att hänga med min familj, alltså en man och två döttrar.

 

”Jag har på ett djupare plan kommit
i kontakt med sociala inkonsekvenser vilket har påverkat mig både som individ och som del i en familj.

Abdur Razzak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Det känns roligt och viktigt att vara med och stödja bra projekt i ett land som ligger så nära hjärtat.”

Lisa Arlbrandt

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentera