Styrelse, revisor, valberedning

 

   
Följande styrelse valdes på årsmötet 24 april 2022:  

   

Ordförande: Lisa Arlbrandt, tel 0723-17 31 70

Kassör: Kjell Johansson, tel  0707-62 21 26

Övriga ledamöter:

Annika E Gillegård, tel 0765-01 16 71

Selina Parvin, tel 0707-49 02 50

Christina Tillö, tel 0708-44 53 54

Suppleanter:

Shahina Begum, tel 0739-31 90 85

Maj-Lis Koivisto, tel 0700-20 90 29

Margit Palokangas, tel 0701-52 52 61

Revisor i föreningen:

Eva Hägerstrand

Amanda Engberg, suppleant  

Valberedning

Lars Gillegård, tel 0733-72 63 56

Birgitta Persson, tel 0739-04 20 87

E-post: susisverige@gmail.com   

Postadress: 

Föreningen för SUS – kvinnoprojekt i Bangladesh

c/o Kjell Johansson 

Färgargårdstorget 38

116 43 Stockholm