Styrelse, revisor, valberedning

Föreningens styrelse med SUS grundare Begum Rokeya. Från vänster: Selina Parvin, Begum Rokeya, Kjell Johansson bakom henne, Christina Tillö, Margit Palokangas och Annika Gillegård. Saknas på bilden gör ordförande Lisa Arlbrandt.

 

   
Följande styrelse valdes på årsmötet 28 mars 2021:  

   

Ordförande: Lisa Arlbrandt, tel 0723-17 31 70

Kassör: Kjell Johansson, tel  0707-62 21 26

Övriga ledamöter:

Annika E Gillegård, tel 0765-01 16 71

Margit Palokangas, tel 0701-52 52 61

Selina Parvin, tel 070-749 02 50

Christina Tillö, tel 0708-44 53 54

Suppleanter:

Shahina Begum

Maj-Lis Koivisto, tel 0700-20 90 29

Ananna Nandini, tel 0737-34 75 55  

Revisor i föreningen:

Eva Hägerstrand

Amanda Engberg, suppleant  

Valberedning

Lars Gillegård, tel 0733-72 63 56

Birgitta Persson, tel 0739-04 20 87

E-post: susisverige@gmail.com   

Postadress: 

Föreningen för SUS – kvinnoprojekt i Bangladesh

c/o Kjell Johansson 

Färgargårdstorget 38

116 43 Stockholm