Nyhetsbrev och andra dokument

Här kan du ladda ner nyhetsbrev och andra dokument från föreningen. De flesta filerna är i pdf-format. Om du inte har Adobe reader, programmet som  för att öppna dokumenten, kan du hämta det gratis härifrån: http://www.adobe.se/products/acrobat/readstep2.html

Dokument från föreningen:

Föreningens stadgar.

Kallelse till årsmötet 16 april 2023

Bokslut 2022.

Verksamhetsberättelse 2022.

Extra utskickat brev 27 mars 2023.

SUS-nyheter 1/2023, lågupplöst/low resolution: Mars 2023/låg

SUS-nyheter 1/2023, högupplöst/high resolution: Mars 2023/hög

SUS-nyheter 3/2022, lågupplöst/low resolution: November 2022/låg

SUS-nyheter #/2022, högupplöst/high resolution: November 2022/hög

SUS-nyheter 2/2022, lågupplöst/low resolution: September 2022/låg

SUS-nyheter 2/2022, högupplöst/high resolution: September 2022/hög

SUS-nyheter 1/2022, lågupplöst/low resolution: Mars 2022/låg

SUS-nyheter 1/2022, högupplöst/high resolution: Mars 2022/hög

Kallelse till årsmötet 24 april 2022.

Bokslut 2021.

Verksamhetsberättelse 2021.

SUS-nyheter 3/2021, högupplöst/high resolution: November 2021 /hög

SUS-nyheter 3/2021, högupplöst/high resolution: November 2021 /låg

SUS-nyheter 2/2021, högupplöst/high resolution: September 2021/hög

SUS-nyheter 2/2021, lågupplöst/low resolution: September 2021/låg

SUS-nyheter 1/2021, högupplöst/high resolution: Februari 2021/hög

SUS-nyheter 1/2021, lågupplöst/low resolution: Februari 2021/låg

Kallelse till årsmöte 28 mars 2021.

Bokslut 2020.

Verksamhetsberättelse 2020.

SUS-nyheter 3/2020 högupplöst/high resolution: December 2020/hög

SUS-nyheter 3/2020 lågupplöst/low resolution: December 2020/låg

SUS-nyheter 2/2020 högupplöst/high resolution: September 2020/hög

SUS-nyheter 2/2020 lågupplöst/low resolution: September 2020/låg

SUS-nyheter 1/2020 högupplöst/high resolution: Februari 2020/hög

SUS-nyheter 1/2020 lågupplöst/low resolution: Februari 2020/låg

SUS-nyheter 3/2019 högupplöst/high resolution: November 2019/high

SUS-nyheter 3/2019 lågupplöst/low resolution:

November 2019/low

SUS-nyheter 2/2019 högupplöst/high resolution: September 2019/high

SUS-nyheter 2/2019 lågupplöst/low resolution: September 2019/low

SUS-nyheter 1/2019, med årsmöteshandlingar sist i nyhetsbrevet, högupplöst/high resolution: Februari 2019/high

SUS-nyheter 1/2019, med årsmöteshandlingar sist i nyhetsbrevet, lågupplöst/low resolution: Februari 2019/low

SUS-nyheter 3/2018, högupplöst/high resolution: November 2018, high

SUS-nyheter 3/2018, lågupplöst/low resolution: November 2018, low

SUS-nyheter 2/2018, högupplöst/high resolution: September 2018, high

SUS-nyheter 2/2018, lågupplöst/low resolution: September 2018, low

SUS-nyheter 1/2018, med årsmöteshandlingar sist i nyhetsbrevet, högupplöst/high resolution: Februari 2018, high

SUS-nyheter 1/2018, med årsmöteshandlingar sist i nyhetsbrevet, lågupplöst/low resolution: Februari 2018, low

SUS-nyheter 3/2017, högupplöst/high resolution: November 2017, high

SUS-nyheter 3/2017, lågupplöst/low resolution: November 2017, low

SUS-nyheter 2/2017, högupplöst/high resolution: September 2017, high

SUS-nyheter 2/2017, lågupplöst /low resolution: September 2017, low

SUS-nyheter 1/2017, med årsmöteshandlingar sist i nyhetsbrevet: Mars 2017

SUS-nyheter 3/2016: November 2016

SUS-nyheter 2/2016: September 2016

SUS strategiska plan 2016–2020: SUS_StrategicPlan

SUS-nyheter 1/2016: Februari 2016