Bli medlem!

Du är välkommen att bli medlem i Föreningen för SUS – kvinnoprojekt i Bangladesh. Avgiften är 150 kr/år och betalas in på postgiro 18 95 87-9. Kom ihåg att skriva ditt namn!

Om du undrar över något, kontakta någon i styrelsen på susisverige@gmail.com.

Gåvor till SUS, kan betalas till samma postgiro. Ange på talongen om det är något särskilt projekt du önskar att pengarna ska gå till.

För den som vill bli medlem eller bidra men inte bor i Sverige är det följande uppgifter som gäller:

Kontonummer (IBAN): SE23 9500 0099 6026 0189 5879

BIC: NDEASESS

Bank: Nordea

Här kan du ladda ner föreningens stadgar.