Den svenska stödgruppen

Föreningen för SUS – kvinnoprojekt i Bangladesh startade 1993 för att stödja SUS.

Vårt arbete bygger på ömsesidiga personliga relationer. Våra mål är att bidra till SUS utbyte med en internationell omvärld och att ge ekonomiska bidrag till SUS utvecklingsarbete.

För närvarande stöttar vi SUS Shelter House – ett kvinnohus med plats för tio–tolv kvinnor i behov av skydd, och projektet Stop Violence Against Women, som arbetar förebyggande för att ändra attityder till våld mot kvinnor.

Mer om våra aktuella projekt här.

Vi ger ut ett nyhetsbrev 2–3 gånger per år. Läs tidigare nyhetsbrev.

Vill du också bidra till att stärka kvinnor i Bangladesh? 

•  Bli medlem!

•  Köp ett gåvokort!

•  Kom på våra medlemsmöten!

•  Köp hantverk från SUS!

•  Dela med dig av dina inkomster på Dela lika-dagen!

Har du några frågor eller förslag? Kontakta oss på e-post: susisverige@gmail.com