Bangladesh-fakta

IMG_7753fb-bangladesh

Tättbefolkat. Dessa elever, som går i en statlig skola, har samlats för att titta på teater som SUS arrangerade på internationella kvinnodagen 2014.   Foto: Maj-Lis Koivisto

Litet land som blev egen stat 1971

Bangladesh är ett bördigt land i Sydostasien. Det är världens mest tätbefolkade och har ca 165 miljoner invånare (2012) på en yta som motsvarar en tredjedel av Sverige. 73 procentav landets befolkning bor på landsbygden.

Cirkaa 32 procent av befolkningen lever under fattigdomsgränsen 1 US dollar per dag. 41 procent av barn under 5 år är underviktiga.

Av kvinnorna är cirka 51 procentläskunniga och av männen är det 61 procent.

Nästan nio av tio invånare bekänner sig till islam, de allra flesta till huvudinriktningen sunni. Bland övriga är flertalet hinduer.

Bengalen, nuvarande Bangladesh och den indiska delstaten Västbengalen, blev brittisk kronkoloni 1858. Efter det brittiska styret bildades 1947 två självständiga stater, Indien och Pakistan, som Bangladesh utgjorde den östra delen av. 1971 bröt sig Bangladesh loss från Pakistan och det blodiga inbördeskriget har satt djupa spår.

Två partier dominerar det politiska livet, Awamiförbundet och BNP, båda ledda av kvinnor. Språket är bangla.

Professorn i internationell hälsa, Hans Rosling, betecknar Bangladeshs utveckling de senaste 30 åren som ett mirakel. Se hur han åskådliggör utvecklingen i en 5-minuters video (på engelska): http://www.gapminder.org/videos/gapmindervideos/gapcast-5-bangladesh-miracle/#.VDbuoPmsXTo

Om Netrakona

Netrakona district, där SUS verkar, har cirka 2 miljoner invånare och ligger 160 km norr om huvudstaden Dhaka. Huvudorten Netrakona stad har cirka 70 000 invånare.

SUS arbetar i sex av distriktets tio thanas (kommuner) och når cirka 14 procent av befolkningen där.

Länkar till mer information:

Svenska ambassaden i Dhaka

Regeringen – fakta om Bangladesh

Utrikespolitiska institutet, där man kan beställa Landguiden

Vänortsföreningen Jönköping-Bangladesh

Sidas verksamhet i Bangladesh

Tidskriften Omvärlden

Forum Syd