SUS-nytt1/16: SVAW till för våldsutsatta kvinnor

 

IMG_2721_SVAW-möte_fb

Lokalt SVAW-möte. Företrädare för civilsamhället deltar i de lokala mötena i Stop Violence Against Women-grupperna.  Kvinnor som upplever problem av olika slag kommer till mötena för att berätta sin historia och få hjälp.      Foto: Maj-Lis Koivisto

 

SVAW hjälper kvinnor utsatta för våld

SUS SVAW-grupper arbetar för att uppmärksamma våld mot kvinnor. Bland annat registrerades 192 fall av misshandel mot kvinnor kopplade till krav på hemgift under förra året. Det framgår av verksamhetsberättelsen för 2015.

Read more