Första nyhetsbrevet för 2022

   
Leila Roy Nag – en okänd kvinnlig föregångare. 47 elever har fått hjälp till studier tack vare Marianne Hofstens minnesfond. Och en nyårshälsning från Begum Rokeya, SUS grundare. Det är något av innehållet i årets första nyhetsbrev.  


Read more

Årets tredje och sista nyhetsbrev

   
I årets sista nyhetsbrev berättar vi om hur 2020 såg ut för SUS och hur organisationen, trots pandemin, höll många verksamheter i gång. Bangladesh fyller 50 år – vår styrelsesuppleant Shahina Begum berättar om frihetskriget och de nio månader av rädsla som föregick självständigheten.   


Read more

Årets andra nyhetsbrev

   
Årsmötet valde Lisa Arlbrandt till ny ordförande. Svårt för kvinnor att få juridisk rättvisa. Ökat våld mot kvinnor under pandemin. Det är några av rubrikerna i årets andra nyhetsbrev.  


Read more

Årets första nyhetsbrev

   
SUS arbete mot barnäktenskap och insatser för kvinnors sexuella och reproduktiva rättigheter ligger helt i linje med Sveriges nya utvecklingsstrategi för samarbete med Bangladesh.  


Read more