Ge en minnesgåva till SUS i samband med dödsfall

   
Nu finns det möjlighet att skänka en minnesgåva till SUS i samband med dödsfall. Vi har tre olika varianter på kondoleanskort som kan skickas till begravningen.  

   

För att vi vid minnesgåvor i samband med dödsfall ska ha möjlighet att sända ett tackkort i tid till begravningen behöver vi i samband med gåvan få uppgift om tidpunkt och plats för begravningen, samt kontaktuppgifter till givaren. 

Det finns plats för en hälsning på minneskortet, som finns i tre varianter, Blomma, Morgon och Marknad, se bilderna nedan. 

Skicka informationen så snart som möjligt, helst med e-post till susisverige@gmail.com.  Eller med vanlig post till: Föreningen för SUS – kvinnoprojekt i Bangladesh, c/o Kjell Johansson, Färgargårdstorget 38, 116 43  Stockholm. 

Alla penninggåvor går oavkortat till SUS. Betala in valfritt belopp till föreningens plusgiro 18 95 87-9.  

Blomma.
Marknad.
Morgon.

”Alla penninggåvor går oavkortat till SUS.”