Stöttar kvinnor i behov av skydd

Bangladesh är ett samhälle där kvinnorna är marginaliserade, ju fattigare desto mindre makt har de över sina egna liv. Våld mot kvinnor är vanligt förekommande. Det kan vara psykisk men också fysisk misshandel, syraattacker, våldtäkt, tvångsäktenskap, trafficking. Bilden är dyster, men SUS, som är en frivilligorganisation verksam i Netrakona i norra Bangladesh, har sedan slutet av 1980-talet arbetat för kvinnors rättigheter och genom åren hjälpt tiotusentals kvinnor, barn och handikappade till ett bättre liv. Mer om SUS här.


Föreningen för SUS - kvinnoprojekt i Bangladesh startade 1993 för att stödja SUS. Vårt arbete bygger på ömsesidiga personliga relationer. Våra mål är att bidra till SUS utbyte med en internationell omvärld och att ge ekonomiska bidrag till SUS utvecklingsarbete. För närvarande stöttar vi SUS Shelter House - ett kvinnohus med plats för tio-tolv kvinnor i behov av skydd, och projektet Stop Violence Against Women, som arbetar förebyggande för att ändra attityder till våld mot kvinnor.

Mer om våra aktuella projekt här.


Har du några frågor?

Kontakta oss på email: susisverige@gmail.com

 
 
 

Årsmöte den 3 april! Läs mer här!