Aktuella projekt: Shelter House & SVAW

 

Shelter house:

Föreningen stödjer ett skyddat boende för kvinnor i Netrakona som SUS driver. Vårt bidrag under 2014 kommer att vara 20.000, samma summa som föregående år.

Huset som kvinnorna bor i byggdes 1997 med stöd av SUS i Sverige samt en grupp i Holland. Där kan unga flickor och kvinnor bo under maximalt ett år. De som bor där är bl.a. tonårsflickor som blivit föräldralösa, änkor, kvinnor som ligger i skilsmässa, kvinnor som utsatts för våld i hemmet och de som utsatts för syraattacker. Det kan bo upp till 10 kvinnor i huset. Förutom boende får de mat, läkarvård, juridisk hjälp och träning i att sy. De får även stödsamtal för att kunna lösa sin situation.


Alla kvinnor som kommer till Shelter House behöver skydd och saknar för tillfället bostad. En del har även barn med sig. Av kvinnorna som var i projektet förra året har tre flyttat hem till sina mödrar och försörjer sig med att sy, en har efter medling med sin man flyttat tillbaka till honom, tre har fått arbete i textilfabriker i Dhaka, en har flyttat vidare med sin son till ett hem för särskilt utsatta mödrar med barn. Alla har fått juridisk hjälp.


Verksamheten utvecklas hela tiden vartefter man får kunskap och bidrag till driften. Man vill arbeta mer med motiverade och stödjande samtal samt ge större möjligheter att förbättra kvinnornas ekonomi innan de flyttar ut.

SVAW :


Stop Violence Against Women (SVAW) är kommittéer som arbetar i fem områden i Netrokona, Bangladesh, på lokal, regional och unionsnivå.  Dessa kommittéer verkar för att säkerställa kvinnors rättigheter och för att ge nödvändigt rättsligt stöd för de kvinnor som behöver.  Kommittéerna arbetar också med att göra flera människor i samhället medvetna om det våld som många kvinnor utsätts för och arbetar förebyggande med dessa problem.

I en distriktkommitté ingår 18 medlemmar från det civila samhället dvs läkare, advokater, lärare, journalister,  representanter från olika biståndsorganisationer etc. Dessa medlemmar jobbar med olika förhållningssätt för att motarbeta våld mot kvinnor. Kommittémedlemmarna går kurser för att lära sig kvinnors rättigheter, skyldigheter, möjligheter och ansvar.Foto: Maj-Lis Koivisto