Välkommen till viktigt årsmöte 16 april

   
Föreningens årsmöte äger rum den 16 april i lokalen Draken i Solidaritetshuset på Tegelviksvägen 40 på Södermalm i Stockholm. Styrelsen föreslår att föreningen läggs ned och även att paragraf nio i stadgarna ändras.   

   

Soppa och kaffe/te finns till försäljning. Årsmöteshandlingarna, samt det extra utskick som gick ut 27 mars, hittar du här. 

Mötet inleds klockan 16 med att Selina Parvin, som sitter i föreningens styrelse, samt Bimal Dey och Arnold Langefors från Kväkarhjälpen berättar om den resa till SUS de gjorde i början av mars. Resan var en uppföljning av det projekt som vi genomför tillsammans med Kväkarhjälpen och Vänortsföreningen Jönköping-Bangladesh. 

Tyvärr har det framkommit att SUS har utvecklats i en negativ riktning och den senaste tiden har vi fått ta del av information om ekonomiska oegentligheter, sexuella trakasserier och en osund organisationskultur. Problemen finns tyvärr i ledningsgruppen och vi har därför inte längre förtroende för organisationen, trots att vi vet att själva verksamheten, med personal som arbetar hängivet och det projekt vi stöder, hjälper många människor. 

Eftersom vår förenings enda syfte är att stödja SUS, vilket vi inte längre kan göra, har vi kommit fram till det smärtsamma beslutet att föreslå att föreningen läggs ned under året.

Omröstning sker under årsmötet och sedan vid ett ytterligare medlemsmöte under hösten. För upplösning krävs enligt stadgarna 2/3 majoritet av angivna röster, vid två separata möten, varav ett är ett årsmöte.

Styrelsen föreslår också en ändring av §9 i stadgarna, som handlar om vart tillgångarna ska gå i händelse av nedläggning av föreningen.
Nuvarande formulering lyder ”Vid upplösning skall alla tillgångar i enlighet med föreningens målsättning överföras till SUS i Bangladesh”.
Styrelsens förslag lyder ”Vid upplösning skall alla tillgångar i enlighet med föreningens målsättning överföras till verksamhet som stöder flickor och kvinnor och deras rättigheter i Bangladesh.”

Under årsmötet kommer det att finnas tid för era frågor och för att samtala vidare.  

”… har vi kommit fram till det smärtsamma beslutet att föreslå att föreningen läggs ned under året.”

   

Kommentera