Välkommen på årsmöte 24 april

   
Den 24 april klockan 16 håller Föreningen för SUS – kvinnoprojekt i Bangladesh årsmöte.  Mötet äger rum i lokalen Draken på Solidaritetshuset, Tegelviksvägen 40, Stockholm.    

   
Gabriel Jonsson.
Gabriel Jonsson.
Med anledning av att Bangladesh firade 50 år som självständig nation i december 2021 gav Föreningen för Orientaliska Studier ut ett specialnummer om Bangladesh. Gabriel Jonsson, redaktör för tidskriften och tillika ordförande i föreningen, kommer till årsmötet och berättar om arbetet med specialnumret. Vi säljer hantverk från SUS och förtäring på mötet. Årsmöteshandlingarna finns att ladda ner här.   
 
   

Kommentera