Nyårshälsning från Begum Rokeya

   
I slutet av 2021 fick vi en nyårshälsning och en liten uppdatering av situationen i Bangladesh och hos SUS av Begum Rokeya.  

   

Kära alla!

God Jul och Gott Nytt År!

Snart är innevarande år slut och det nya året, 2022, knackar på dörren. Hoppas att livet kommer att bli lättare för oss alla.

Under de senaste två åren har hela världen befunnit sig i en mycket svår situation, och den fortsätter. På grund av covid-19 har Bangladesh förlorat många människor, samt även forskare och vänner till vårt land. Väldigt många människor förlorade sin anställning. Samtliga skolor stänges, vilket försvårade barnens skolgång.

Begum Rokeya. Foto: Maj-Lis Koivisto

På grund av den nya varianten av covid står vi återigen inför en ny situation, som kommer att påverka oss under den närmaste månaden. Vi vet inte vad framtiden bär med sig. Men för att överleva och fortsätta leva måste vi följa alla covid19-restriktioner.

Vi står inför många utmaningar under nästa år, så visar till exempel en studie från Center for Policy Dialogue att ungefär 35 procent av befolkningen i Bangladesh är fattig och att fattigdomen har ökat med 15 procent under pandemin. Att skolorna stängde bidrog till att antalet barn som hoppade av skolan, antalet barnäktenskap och barnarbete ökade kraftigt. På grund av arbetslöshet har våld i hemmet och sexuella trakasserier ökat. Dessutom har givarsamhället dragit ner på biståndet.

För att kunna åtgärda alla problem har SUS utvecklat nya strategier och försökt finna olika källor för finansiering. Under året har SUS använt lockdown-tiden till att skriva sin femte strategiska plan inklusive plan för uppföljning, förnyat organisationens samtliga policyer, spridit dem till all projektpersonal samt följt upp alla olika projektaktiviteter. En bra sak är att SUS har färdigställt andra våningen i Dream center och börjat hyra ut det för utbildningsaktiviteter. SUS IT-center är igång.

SUS projektpersonal förbereder sig för nästa utvärdering av Women Empowerment Project och av Integrated Development Project.

Återigen hälsar jag hjärtligt till er alla och önskar God Jul och Gott Nytt År.

Begum Rokeya

 

”Ungefär 35 procent av befolkningen i Bangladesh är fattig och fattigdomen har ökat med 15 procent under pandemin.

   

Kommentera