Bidrag till SUS för akutinsats

   
Vi har under året skickat drygt 35 000 kronor till SUS för insatser under den pågående coronapandemin och stöd till köldoffer i januari.  

   
Av detta kommer cirka 15 000 kronor från Willy Dries i Holland.   Vi har även skickat ett bidrag på 24 000 kronor för att SUS ska kunna fortsätta driva Baby basic, ett projekt för säkrare mödra- och barnhälsovård, året ut.  Därefter hoppas vi att projektet kan ingå i det ordinarie stödet till organisationen som vi ger i samarbete med Kväkarhjälpen och Vänortsföreningen Jönköping-Bangladesh.   Vi har betalt den del som vår förening står för i projektet, 17000 kronor, till Kväkarhjälpen, som är den förening som administrerar det hela. 

Maj-Lis Koivisto

 
 
   

Kommentera