Vem är vem? Selim och Selina

Foto: Maj-Lis Koivisto och Anne Petrén

Vem är vem hos SUS  och i föreningen?

SUS i Netrakona har flera hundra anställda. Föreningen för SUS – kvinnoprojekt i Bangladesh har ett hundratal medlemmar. I vår serie där vi presenterar personerna bakom de insatser som görs lite närmare har turen nu kommit till Altafur Rahman Selim och Selina Parvin.

 

1. Vad gör du i SUS/i föreningen?
2. Hur kom det sig att du engagerade dig för SUS?

3. Vad har ditt engagemang betytt för dig?
4. Berätta lite om dig själv! 

Altafur Rahman Selim, SUS

1. Jag sitter i SUS ledningsgrupp och är bland annat ansvarig för de rapporter som vi skriver och andra publikationer som vi ger ut. Jag övervakar och följer upp SUS program, och jag förbereder organisationens strategiska dokument och utvärderingar. SUS jordbruk är mitt område och jag försöker se till att det sköts miljövänligt och hållbart genom att introducera nya idéer och metoder. Aktiviteterna i Dream Center är även de mitt ansvar och jag håller
även i olika SUS-möten och ser till att de dokumenteras.

2. Jag började min yrkebana 1988 som projektkoordinator för organisationen Service Civil International (Internationella Arbetslag) efter att ha avslutat min utbildning på Bangladesh Agricultural University i Mymensingh 1988. Jag arbetade med hjälpinsatserna efter en förödande översvämning i en avlägsen del av landet. Vi introducerade olika grönsaker och grödor, tillsammans med odlingstekniker och planterade massor av träd med hjälp av World Food Programme. 1993 arbetade jag med de fattiga som är utsatta för erosion orsakad av floden Padma för organisationen Gono Unnayan Prochesta, som är ledande i de områdena.

Efter att ha fått erfarenhet av att arbeta med fattiga och marginaliserade människor i de avlägsna delarna ville jag göra något positivt för de sämst ställda i mitt eget område, så jag började arbeta för SUS. Där började jag 1994 med SUS modelljordbruk, som då nyligen hade startats. Vi bjöd in bönder för att visa ett integrerat odlingssystem med modern teknik.

Så småningom blev jag mer delaktig i olika lednings- och administrativa funktioner, speciellt med att skriva förslag och rapporter och kommunicera med SUS olika samarbetspartners. Jag har gått ett flertal utbildningar, workshops och seminarier, både nationellt och internationellt. 1999 besökte jag Sverige och Finland.

3. SUS står bakom människorna i sitt område och har tagit upp viktiga utvecklingsfrågor som berör dem. SUS försöker alltid att ge service av hög kvalitet till de människor som organisationen arbetar för. Jag är tacksam till SUS och till Begum Rokeya för det fortgående arbetet och för allt stöd som jag har fått.

4. Jag är gift och har två barn, en son och en dotter. Min son studerar sista året på Textile Machine Engineering Department of Bangladesh University of Textiles och min dotter kommer att gå ut grundskolan nästa år. Jag har stort stöd av min fru och mina barn och jag lever ett lyckligt och lugnt liv med min familj, övriga släktingar och vänner.

Fritiden tillbringar jag med familjen. Vi besöker olika platser och njuter av naturen.

 

Selina Parvin,
Föreningen för SUS – kvinnoprojekt i Bangladesh

1.  Jag är ordförande i föreningen sedan 2019. Jag har varit medlem i flera år, suttit i styrelsen i två år och valdes till ordförande i år. Det spelar ingen roll om jag är medlem eller ordförande. För mig är det bara viktigt att vara delaktig.

2. Jag kom i kontakt med SUS genom Begum Rokeya, jag minns inte riktigt vilket år. Jag blev sedan introducerad till föreningen och dess arbete. Den tiden kämpade jag med att få ordning i mitt liv och jag kom ifrån föreningen och även från mig själv.

Men livet fortsatte och det gjorde föreningen också.

Med åren kände jag inom mig ett behov, ett rop på att göra det lilla jag kan efter min förmåga.

För därute finns många barn och kvinnor och även män som inte har något att börja livet med. Min medvetenhet och avsaknaden av meningsfullhet drog mig till SUS igen. Livet som är så självklart för många är inte det för andra.

3. Rokeyas arbete och det arbete som de som har drivit den här föreningen sedan 90-talet är beundransvärt. Det har lett till att många människors liv har förändrats till det bättre. Det har varit oerhört spännande att vara med i före-
ningen och arbeta tillsammans med dess medlemmar.

När jag har klarat av att stå på egna ben och gått igenom många stormar, känner jag att det är viktigt att hjälpa andra kvinnor som inte har den utgångspunkt som jag själv har haft. De behöver allt stöd de kan få för att kunna stå på egna ben. Det är viktigt att stödja föreningen att nå dessa mål genom att vara med.

4. Jag flyttade till Sverige från Bangladesh 1983. Jobbar som biomedicinsk labbanalytiker i ett forskningslaboratorium på Karolinska institutet. Jag är gift och har två vuxna barn.  I dag är jag även involverad i några andra föreningar.

Jag ägnar en stor del av min fritid åt yoga. Yogan kom in i mitt liv för flera år sedan och har förändrat mitt liv. Jag är yogalärare sedan ett år och praktiserar yoga dagligen.

Förutom yoga är jag intresserad av att dansa, laga mat, sköta trädgård och träffa vänner och familj.

 

Altafur Rahman Selim och Selina Parvin porträtterades i SUS-nyheter  nr 3/2019.

 

”SUS jordbruk är mitt område och jag försöker se till att det sköts miljövänligt och hållbart.

Altafur Rahman Selim

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Med åren kände jag inom mig ett behov, ett rop på att göra det lilla jag kan efter min förmåga. För därute finns många barn och kvinnor och även män som inte har något att börja livet med.”

Selina Parvin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentera