Stöttar SUS sedan 1994

Uthyrning av cykelrickshan vid till exempel studentfirande och bröllop Foto: Jönköpings-Posten

Vänortsföreningen med stor känsla för Bangladesh

Vänortsföreningen Jönköping-Bangladesh, som vår förening samarbetar med om biståndet till SUS, firar 40 år som biståndsorganisation. Inger Forsberg berättar om de 40 årens arbete.

Föreningen bildades efter ett beslut i Jönköpings kommunfullmäktige. Alla politiska partier var överens om att en ideell förening, politiskt och religiöst obunden, skulle bildas i syfte att skapa förbindelser med Bangladesh. I stadgarna står att ”förbindelserna kan ske i form av bistånd, kulturutbyte, solidarisk handel samt förmedling av kontakter mellan föreningar, institutioner och enskilda personer”.

De första åren skaffade sig styrelsen kunskaper om bistånd och om Bangladesh genom studiecirklar och seminarier men också genom kontakter med människor som hade erfarenheter inom dessa områden.

År 1981 skickade vi vårt första bidrag, 19000 kronor, till organisationen Shapla Neer som bedrev byutveckling i tre byar. 1982 var vi tre från styrelsen som besökte Bangladesh för första gången och då även Shapla Neer. Under de elva år vi stödde Shapla Neer hann mycket hända i byarna bland annat startades ett trädplanteringsprojekt i samverkan med skolor i Jönköping. Ett projekt som blev mycket lyckat. 

1992 började vi ett samarbete med Sangjog, vars ledare, Shafiqur Rahman, vi hade lärt känna och hade förtroende för. Sangjog bedrev byutveckling bland annat undervisning, hälsovård och mikrolån.

1994 kom vi i kontakt med SUS i Netrakona och dess ledare Begum Rokeya och vi samarbetar fortfarande med dem. SUS har nu en omfattande verksamhet och har också blivit en mönsterbildande organisation i landet och utbildar andra organisationer. Vårt stöd har omfattat i stort sett alla delar i SUS projekt men för närvarande ger vi stöd till funktionshindrade.

Vi har sökt och erhållit Sida-bidrag till en del av projekten. Vid fem tillfällen har katastrofbistånd skickats. Styrelsen har arrangerat studiecirklar tre gånger med efterföljande resor till Bangladesh. Vi har gett stipendier till tre ungdomar som varit med oss i landet. En av ungdomarna, en nyexaminerad sjuksköterska, ville absolut besöka ett sjukhus. Rokeya ordnade detta. Efter besöket på det statliga sjukhuset i Netrakona var vi alla mycket upprörda och frustrerade över vad vi fått se och höra. Den kvällen beslutade vi att starta en insamling till ett sjukhus i SUS regi, vilket vi fick vara med och inviga tre år senare.

Att ta emot besökande från Bangladesh, som skett ett antal gånger, är både stimulerande och lärorikt. Under 40 år har detta arbete och alla dessa möten berikat oss, gett oss inblickar i utsatta människors liv och fått oss att förstå att vi är beroende av varandra, alla vi som lever på denna jord. Jag letar efter ett helt nytt ord som kan uttrycka den känsla som kontakten har gett – ett ord som betyder ”att detta är det mest väsentliga som skett i livet”.

Inger Forsberg

Fakta:

Vänortsföreningen Jönköping-Bangladesh

Insamling sker genom:

• Medlemsavgifter

• Vårens och höstens dela lika-brev till medlemmar

• Gåvor vid personliga händelser som födelsedagar och begravningar

• Uthyrning av cykelrickshan vid till exempel studentfirande och bröllop

• Överskott från försäljning på Galleri Persgården

Insamlat 2018: Totalt 160690 kronor

Medlemsantal: 130 personer

Kuriosa: Föreningens bildades efter en motion av förre KD-ledaren Alf Svensson i kommunfullmäktige i Jönköping.
Lars och Inger Forsberg har suttit i styrelsen i 40 år.

Läs mer om Inger Forsberg här

 

”citat i spalt.”

 

 

 

 

 

 

”citat.”

 

 

 

 

 

Download Latest 300-070 Online Exam For CCNP Collaboration

Li Wei Implementing Cisco IP Telephony & Video, Part 1(CIPTV1) paid a loan of 350,000 yuan. In addition, give you a car, a suite, and two years of work. These old furniture are disposed of, the same is http://www.passexamcert.com 300-070 Online Exam not left, the old ones are not going, the new ones are not coming, everything is updated, thriving, and Cisco 300-070 Online Exam the moon is Cisco 300-070 Online Exam full, and the flowers are bright The boss loses, I still take so much every month. Cisco 300-070 Online Exam CCNP Collaboration 300-070 If you are alone, be careful and pay attention to everything.

I did not want to bother you for fear of writing, but I can not sit today.I have to Talk to you I tried my nose a lot.The fragrance infiltrated my breath into my heart.I got a sour Cisco 300-070 Online Exam nose but still controlled because I knew Not a small shadow.Will you buy clothes with the girl You asked Carey. Then the bullets make light of the Philippine said to climb.Do you say that the staff courage did not agree Guns are playing climb a mountain count a bird Then climb the mountain. Everything came before the leader came in.Of course, this is not the end of the matter, Cisco 300-070 Online Exam like the high school squadron to be closed but also write to write to check but CCNP Collaboration 300-070 also to the public apology Implementing Cisco IP Telephony & Video, Part 1(CIPTV1) to the soldier, the results of the police with a collection of dog head high squadrons did not speak that soldier had knelt uncle uncle I was wrong A nose 300-070 Online Exam and a tear, and made the dog high school squadron did not dare to say this thing with others, because hammering out such an individual is too shame or we go together with several non commissioned officers said. The paperwork there had shouted at the gunbase Secret service come and pick up the gun Here our brothers have 300-070 Online Exam put on their helmets and rucksacks.

The trees on both sides were bare, and some snow was hanging on 300-070 Online Exam the branches. I knew it CCNP Collaboration 300-070 Online Exam was giving Cisco 300-070 Online Exam me a fruit plate. But Barney, Cisco 300-070 Online Exam she saw my secret at first sight. Com under the 14th chapter of the book network Points 6 Your father and my first vacation did not take you to Costa Rica. Tang Yan immediately jumped out CCNP Collaboration 300-070 Implementing Cisco IP Telephony & Video, Part 1(CIPTV1) of the chair, I hate you I hate you She shouted as she quickly removed raymond from the list and unplugged the computer.

Kommentera