Ordförande Tillö tackar för sig

 

Christina Tillö. Foto: Jan Johansson

Ordförande Tillö om sin tid i SUS

I två omgångar har jag varit ordförande, det har blivit många år, nu är det dags att kliva av från den posten.

Att vara ordförande kräver en hel del tid, men det är också roligt, jag har behövt hålla mig uppdaterad med allt som händer i föreningen, på så sätt så har jag lärt mig mycket.

Vi som arbetar aktivt i föreningen har genom åren haft den fantastiska förmånen att lära känna flera av medarbetarna på SUS, det har givit inspiration att arbeta vidare.

Vetskapen om att vårt arbete här hemma ger SUS möjlighet att utföra sitt viktiga arbete, som gör livet lättare för människorna där borta gör att styrelsearbetet känns meningsfullt.

Genom åren har det varit givande för mig att nästan varje år få möjligheten att sitta och diskutera livet i Bangladesh, arbetet på SUS, bistånd, kvinnors situation och mycket mer med Begum Rokeya.

Vi kan inte alla vara en Rokeya, Kohinoor, eller någon annan av dessa personer som gör stora insatser för en bättre värld, men vi kan alla göra något, till exempel ge dem vårt stöd.

För mig har det varit spännande att lära känna Bangladesh en smula, ett land som på många sätt är annorlunda mot vårt.

Styrelsemedlemmarna har delvis bytts ut genom åren, men många har stannat länge och vi har en bra arbetsgemenskap som också berikar.

Christina Tillö

Avgående ordförande

Latest Oracle 1Z0-144 Exam

However, Li Feng left the excuse early Oracle Database 11g: Program with PL/SQL Oracle 1Z0-144 Exam Oracle 1Z0-144 Exam the next morning. I don t know where you are sleeping tonight, where your arms are, your fingers, who caress your skin, when do you think of me The leaves bought drunk in the Beijing bar overnight. The leaves pushed him away, and hysterically called You roll, you Oracle 1Z0-144 Exam bastard, Other Oracle Certification 1Z0-144 Exam you give me a roll, 1Z0-144 Exam I will never see you again. Other Oracle Certification 1Z0-144 Let s go down once. Although this incident is completely wrong in Lu Yue, he is not all guilty. The salary for overtime is three times that of usual. Li Wei s father seems to be an outsider of this family.

With immediate effect, Oracle 1Z0-144 Exam to change the imperial academy postgraduate bachelor degree, down four grades, granted the Imperial Academy review But after some careful examination, he concluded that it was the real thing, and it was one of the two dim sum shrimps that Tang archetypes had long sought after. Oracle Database 11g: Program with PL/SQL If there is no doubt, the results will be announced by Zeng Guofan.As for the Oracle 1Z0-144 Exam museum election, Zeng Oracle 1Z0-144 Exam Guofan according to the rankings, circle drawn Shuji Shi Imperial College, the main book, magistrate, magistrate, and then presented to 1Z0-144 Exam the palace, and other royal imperial permission, Other Oracle Certification 1Z0-144 and then announced the list. According to http://www.examscert.com/1Z0-144.html the special commissioner and secretary of the Yamen, a caretaker and guardian was assigned.

At that time, everyone gave him money and donations, but it was just a few days. The arm must be broken. I don t Other Oracle Certification 1Z0-144 know what the legs Oracle 1Z0-144 Exam are. He slammed into the head and head Oracle 1Z0-144 Exam of Director Zhang s head and jumped on the desk of Director Zhang. Oracle Database 11g: Program with PL/SQL Oracle 1Z0-144 Exam two 1Z0-144 Exam dogs Oracle 1Z0-144 Exam I don t know how to answer it.

Kommentera