Arbete för att förhindra brott mot kvinnor

Baby misshandlades av mannens familj. Foto: Nure Alam Sohag

SUS hjälpte Baby – samt krävde utredning om våldtäkt och dödsorsak

Vårt stöd till SUS har via Stop Violence Against Women-grupper till en del gått till arbetet med att lösa tvister och förbrytelser främst mot kvinnor.

I novembernumret 2017 av SUS-nyheter finns en notis om Panna Akter som våldtogs av tre unga män den 3 september och följande morgon fann man henne hängd i en tom byggnad.

Polisen beskrev fallet som självmord och la ner det. SUS och andra organisationer bildade en mänsklig kedja och krävde rättvisa. Efter massiva protester gav polisen med sig och grep de tre unga männen. Den 28 februari ska ärendet upp i rätten. SUS följer vad som händer i ärendet.

I ett annat fall har SUS anordnat medling när det gäller barnäktenskap. En tonårsflicka vid namn Baby giftes bort för två och ett halvt år sedan. Efter fyra månader började mannen och hans familj misshandla henne fysiskt och psykiskt. Eftersom hon inte fick komma tillbaka till sina föräldrar rymde hon och skaffade sig jobb i en klädfabrik.

Hennes man ville emellertid att hon skulle komma tillbaka och begärde medling. Den 19 november 2018 kom Baby och hennes man till SUS kontor i Kendua. Baby begärde skilsmässa. Hon ville återgå till sitt jobb för att behålla sin frihet.

Hon tog också upp hur dåligt det är med barnäktenskap, som för hennes del hade tagit ifrån henne en underbar barndom.

Christina Tillö

 

 

 

Amazon AWS-SYSOPS Cert Latest Version PDF&VCE

Hey things I think Li has already told Amazon AWS-SYSOPS Cert you. He estimates Amazon AWS-SYSOPS Cert that she must also AWS Certified SysOps Administrator know the AWS-SYSOPS Cert guests who come here often. For this earthen altar built more than a thousand years ago, everyone can make judgments based on their own Amazon AWS-SYSOPS Cert understanding and understanding. The eyebrows, the face, the red AWS Certified SysOps Administrator – Associate AWS-SYSOPS lips, the black hair, the chest, the hips, Amazon AWS-SYSOPS Cert the legs, are everywhere and tempting. The AWS-SYSOPS Cert daughter s words such as warm water flow slowly in his old and wrinkled heart

You may not be the Amazon AWS-SYSOPS Cert first woman to receive such treatment, even though I don t want Amazon AWS-SYSOPS Cert to say that. When the Amazon AWS-SYSOPS Cert manager was still jealous of me, he went to the manager and said that AWS-SYSOPS Cert we had resigned, and AWS Certified SysOps Administrator also yelled at the manager, You Amazon AWS-SYSOPS Cert fucking, and then http://www.examscert.com/AWS-SYSOPS.html came back to my AWS Certified SysOps Administrator – Associate AWS-SYSOPS shoulder and walked off the gallery. Can you trouble me to take care of her I am going to the doctor to take her medical record now.

Sober, Alice, I want to wake up, just today. At that time, the bridge and the river were already full of people. I sighed I feel bad. Come AWS Certified SysOps Administrator over. Amazon AWS-SYSOPS Cert The man AWS-SYSOPS Cert Amazon AWS-SYSOPS Cert is burly, AWS-SYSOPS Cert wearing a gray casual wear and his hair AWS Certified SysOps Administrator – Associate AWS-SYSOPS is thick against his back.

Kommentera