Arbete för att förhindra brott mot kvinnor

Baby misshandlades av mannens familj. Foto: Nure Alam Sohag

SUS hjälpte Baby – samt krävde utredning om våldtäkt och dödsorsak

Vårt stöd till SUS har via Stop Violence Against Women-grupper till en del gått till arbetet med att lösa tvister och förbrytelser främst mot kvinnor.

I novembernumret 2017 av SUS-nyheter finns en notis om Panna Akter som våldtogs av tre unga män den 3 september och följande morgon fann man henne hängd i en tom byggnad.

Polisen beskrev fallet som självmord och la ner det. SUS och andra organisationer bildade en mänsklig kedja och krävde rättvisa. Efter massiva protester gav polisen med sig och grep de tre unga männen. Den 28 februari ska ärendet upp i rätten. SUS följer vad som händer i ärendet.

I ett annat fall har SUS anordnat medling när det gäller barnäktenskap. En tonårsflicka vid namn Baby giftes bort för två och ett halvt år sedan. Efter fyra månader började mannen och hans familj misshandla henne fysiskt och psykiskt. Eftersom hon inte fick komma tillbaka till sina föräldrar rymde hon och skaffade sig jobb i en klädfabrik.

Hennes man ville emellertid att hon skulle komma tillbaka och begärde medling. Den 19 november 2018 kom Baby och hennes man till SUS kontor i Kendua. Baby begärde skilsmässa. Hon ville återgå till sitt jobb för att behålla sin frihet.

Hon tog också upp hur dåligt det är med barnäktenskap, som för hennes del hade tagit ifrån henne en underbar barndom.

Christina Tillö

 

 

 

Prepare for the Cisco 300-206 PDF-Answers

The morning velvet, which is full of Implementing Cisco Edge Network Security Solutions seaweed smell in Cisco 300-206 PDF-Answers the air, wanted to go to a sugar factory and ask if I could find a job. Because it was a guest of the province, they had a banquet in the hotel for dinner at dinner, and let Ning Yu and the two directors of the silk factory and the 300-206 PDF-Answers fashion factory Cisco 300-206 PDF-Answers accompany them. The daily Cisco 300-206 PDF-Answers tasks were to inquire 300-206 PDF-Answers about the news of the sons and daughters. Prosperity decided to celebrate the grandfather CCNP Security 300-206 s birthday and go to the street a few days in advance to buy a variety of things for the birthday party. Mom, don t stop me, you don t understand many political things, let Cisco 300-206 PDF-Answers me finish the words Chengda turned to Dazhi again.

CCNP Security 300-206 Many people say that this seems to be the name of a song.But only for the teacher Li Jia Cheng laughed, dutifully explained, the director, no, deputy general manager said that Cisco 300-206 PDF-Answers Implementing Cisco Edge Network Security Solutions the dragon boat people, Dragon King Group shipbuilding people, called the dragon s boat people, not the dragon s Biography People, but the dragon s ship , ship and descendants , not a person, you are all people, lack Cisco 300-206 PDF-Answers Cisco 300-206 PDF-Answers of Cisco 300-206 PDF-Answers culture. That year, four hundred forty one 300-206 PDF-Answers factories were set http://www.examscert.com up in the western part of the city. Such a trivial matter, you are said to mysterious.Ocarina absolutely believe that she and Jiacheng are the most kind people in the world today, but they are also the ones who kill most.

The father is thousands of miles. We are all wandering people. Who has no difficulty Who hasn t got any help from others Yes, Implementing Cisco Edge Network Security Solutions you just came out and will know it in the future. Tianchi Cisco 300-206 PDF-Answers initially thought it was CCNP Security 300-206 PDF-Answers a compliment to the woman s case, only smiled and expressed his feelings. The old man bowed his head and bowed his tongue and complained Why do I always feel like I am acting, I am ready to appear on the scene, but the drumsticks are not ringing. We Cisco 300-206 PDF-Answers drenched us in a moment, 300-206 PDF-Answers and the CCNP Security 300-206 rain was flowing on our faces.

Kommentera