Många partier i Bangladeshval

Folket i Bangladesh har många partier att välja bland. Foto: Maj-Lis Koivisto

Val i Bangladesh 30 december

Den 30 december är det parlamentsval i Bangladesh. En 40-tal partier kämpar om de 350 platserna. Rivaliteten mellan de två största partierna Awami League och Bangladesh National Party har varit bitter och våldsam i flera decennier.

Mr KM Nurul Huda, ledare för valkommissionen, meddelade den 8 november att det elfte parlamentsvalet sedan staten Bangladesh bildades kommer att äga rum den 30 december 2018. Det skriver The Daily Star 9 november.

I juni 2018 fanns det 40 registrerade politiska partier i Bangladesh. Dessutom har valkommissionen mottagit 75 ansökningar för registrering av nya politiska partier. Av dessa har 73 avförts, enligt The Daily Star 28 juni.

Parlamentet, Jatiya Sangsad, har 350 platser av vilka 50 är reserverade för kvinnor. 300 ledamöter väljs i valet. De 50 kvinnorna utses efter valet av de partier som har plats i parlamentet och fördelas proportionellt efter partiernas andel i parlamentet.

Val ska hållas vart femte år. Både män och kvinnor är valbara till parlamentet. För att kunna väljas måste man vara bangladeshisk medborgare och över 25 år. Man får inte ha dubbelt medborgarskap.

Ledamöterna får inte ha suttit i fängelse i mer än två år för att kunna ställa upp till val, om man inte suttit av denna tid fem år före valet.

Ledamöter väljs genom direkt omröstning i sin valkrets. Den som får flest röster i valkretsen, oavsett valdeltagande eller andel, vinner valet. Ledamöterna väljs för fem år och kan omväljas på obestämd tid. De kan vara anslutna till ett politisk parti eller vara oberoende.

Ledaren för det parti som innehar majoriteten av platserna i parlamentet blir premiärminister. Presidenten väljs av parlamentet.

De tre största partierna är Bangladesh Awami League (AL), Bangladesh National Party (BNP), och Jatiya Party. BNP leder en allians med 20 partier, bland annat Jamaat-e-Islami Bangladesh medan Awami League består av mer vänsterinriktade och sekulära partier.

Jatiya Party leds av den tidigare militäre ledaren Hossain Mohammad Ershad.

I flera decennier har rivaliteten mellan Awami League och BNP varit bitter med protester, våld och även mord. Studenter är starkt politiskt engagerade, vilket är ett arv från befrielserörelsen. Flera partier har studentförening och studenter har valts till parlamentet.

För närvarande leds landet av Awami League-koalitionen. Premiärminister är dess ledare Sheik Hasina, 72 år. Skeikh Hasina kommer att ställa upp i 2018 års val, hennes sista val, enligt egen utsago.

BNPs ledare Khaleda Zia, 73 år, sitter i fängelse sedan nio månader dömd till fem års fängelse för korruption. Då hennes hälsa är dålig är hon på sjukhus sedan den 5 oktober.

Sedan datum för valet presenterades har BNP-koalitionen mötts och diskuterat om de kommer att ställa upp, vilket de inte gjorde i valet 2014. De har önskat att valet blivit senarelagt.

Enligt en artikel i The Daily Star den 10 november, lutar det åt att BNP ställer upp, men det definitiva beslutet är inte taget när denna artikel skrivs. Fokus för alliansen ligger nu på att få dess ledere Khaleda Zia frigiven. 

Eva Hägerstrand

Kvinnoplatser i parlamentet 

I nuvarande parlament finns 71 kvinnliga ledamöter, varav 50 sitter på de reserverade platserna för kvinnor som ut- ses av parlamentet efter valet. 

• Även om det inte finns något rättsligt hinder för kvinnor att kandidera till de 300 valbara platserna är det svårt för dem att bli nominerade av sitt parti. Det finns fördomar mot kvinnor inom de politiska partierna.
”Våra manliga kollegor vill inte se oss ta större plats, och även våra ledare har diskriminerande attityder”, säger Ms Khatun, som sitter på en av de reserverade platserna. 

 ”I flera decennier har rivaliteten mellan Awami League och BNP varit bitter med protester, våld och även mord.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIAC GISP Test On Our Store

You wake up and GIAC GISP Test GIAC Information Security Professional http://www.passexamcert.com/GISP.html get up Xiao Xiao swayed at the heavy body of Yu, and Yu Ke kept his eyes closed. Ma s opinion GISP Test is, do you know how many people in China are writing More people than you GIAC Information Security GISP are good The main thing is that neither you GIAC GISP Test nor your work sells anything. Ma Rong immediately asked Tang Yan to ask, what happened Xiaoxia. With GIAC GISP Test a chest, a nose screamed in tears to complain about her daughter s big rebellion.

I can t see it The bicycle was run over the moonlight, and the tires seemed to have a silvery moonlight. After breakfast, Changsheng GIAC GISP Test GIAC Information Security Professional used this board to pull the two old people and Xiaoyan and Yueer GISP Test into the field In this way, as long as the stone monument is found, the historical mystery left on the Anliugang can be solved. I smiled GIAC GISP Test and said, Twenty eight days Happy, said It is not far from the 28th Ning Yu smiled and whispered It is not far away, but also panic The family is full of smiles and has to give up. How old am I that year Seventeen or eighteen GIAC GISP Test That GIAC Information Security GISP Test GIAC Information Security GISP time it was entirely for the Shangri li silk weaving factory.

The second is to make GIAC Information Security GISP a lot of money for doing business. Net 33 , Lu Yue still knows the news very quickly. But maybe she didn t want GIAC GISP Test to remind herself, even she didn t want to recall. He http://www.testkingdump.com is still young and young. We are still GISP Test moving. I am happy GIAC Information Security Professional at GIAC GISP Test once. The bleak emotions have just disappeared.

Kommentera