Fullt program under SUS-besöket

29 september. Nätverksmötet på Kväkargården då representanter från Friends of SUS, Kväkarhjälpen, Vänortsföreningen Jönköping-Bangladesh, samt Narayan Sarker och Khaled Ehtesham, liksom Begum Rokeya från SUS deltog.  Samtliga foto: Maj-Lis Koivisto                                               

Lyckat besök från SUS 

Under de tre intensiva veckor som SUS-medarbetarna Khaled Ehtesham och Narayan Sarker besökte Sverige och Finland hann de med många studiebesök, och också möten med de organisationer som stöttar SUS och dessa organisationers medlemmar.

 

Den 7 oktober deltog de i ett medlemsmöte i vår förening. Inför ett 20-tal åhörare berättade de om SUS verksamhet och visade bilder från de olika aktiviteter som SUS gör. Medlemsmötet hade även ett bangladeshisk kulturprogram, med diktläsning, sång och dans, samt mycket god bangladeshisk mat som Selina Parvin och Israt Lindblom hade lagat.

Innan medlemsmötet hade Khaled och Narayan varit i Finland på en snabbvisit och träffat Friends of SUS Finland. De hade också haft möten i två dagar med Kväkarhjälpen och Svenska Missionsrådet i Stockholm, åkt till Jönköping och träffat Vänortsföreningen Jönköping-Bangladesh, samt även hunnit med att ha ett möte med Svalorna Indien-Bangladesh i Lund.

 

Vi hade den 29 september ett nätverksmöte på Kväkargården i centrala Stockholm där samtliga organisationer förutom Svalorna deltog. På mötet delade vi erfarenheter om samarbetet både med varandra och med SUS, samt  diskuterade hur SUS ska kunna behålla kvinnor i ledande positioner.I dag är det många kvinnor som lär sig grunderna i utvecklingsarbete hos SUS, men sedan får erbjudanden om arbete i andra internationella organisationer. SUS är på så sätt en plantskola för kvinnor, men har tyvärr inte själv möjlighet att matcha andra organisationer när det gäller lön och förmåner.

Av studiebesöken var det särskilt det hos Män för jämställdhet som Khaled och Narayan tyckte var givande. Men alla besök hos olika organisationer som arbetar med fattigdomsbekämpning, alfabetisering, jämställdhetsfrågor, våld mot kvinnor och aktiviteter som bidrar till egen försörjning var bra på olika sätt, tyckte de.

10 oktober. Narayan Sarker och Khaled Ehtesham efter besöket hos MÄN.

 

Khaled och Narayan bodde hos några av styrelsemedlemmarna och fick därmed också delta i hyfsat vanliga svenska familjeaktiviteter.

Flera av föreningens medlemmar bjöd hem dem på lunch eller middag, vilket var mycket uppskattat, både av dem och av oss i styrelsen.
Sammanfattningsvis var besöket väldigt lyckat. Vi lärde känna dem och förstod mer om SUS och de lärde sig också mycket om hur våra olika organisationer arbetar.

 

Det var första gången vi samordnade resan med Kväkarhjälpen och Vänortsföreningen Jönköping-Bangladesh, vilket innebär att vi delade på kostnaderna och planeringen av besöket, vilket vi alla har nytta av. Ett ytterligare plus från höstens besök är att vi fick mycket nytt hantverk som vi kan sälja på julmarknaderna och vid andra tillfällen och därmed bidra till SUS viktiga verksamheter.

Text och foto om inget annat anges:
Maj-Lis Koivisto

 

5 oktober. Livstycket erbjuder utbildning i svenska och i olika textila tekniker. Produkterna formges och produceras av deltagarna och säljs i butiken i Tensta.   

 

7 oktober. Eva Hägerstrand var en av dem som läste dikter på medlemsmötet.                                       
5 oktober. Blå vägen har odlingar i utkanten av Tensta där de tar emot människor som står utanför arbetsmarknaden.              

 

7 oktober. Khaled Ehtesham berättade på medlemsmötet den 7 oktober om SUS verksamhet för ett 20-tal medlemmar.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 oktober. På besök hos Världsnaturfonden, WWF, i Ulriksdal. Lisa Arlbrandt, Stephen Hinton, Khaled Ehtesham och Narayan Sarker.  

5 oktober. Kvinnocentret i Hjulsta-Tensta, där många traumatiserade, isolerade och ensamma kvinnor stärks genom att träffa andra och både handarbeta och lära sig svenska. Verksamheten har 20 kvinnor som besöker den varje dag och drivs till största delen med volontärer. På bilden Maj-Lis Koivisto, Narayan Sarker, Khaled Ehtesham, Hero Rashid, ordförande i Kvinnocentret, Selina Parvin och Lena Insulander.            Foto: Kvinnocentret
 

 

 

”Av studiebesöken var det särskilt det hos Män för jämställdhet som Khaled och Narayan tyckte var givande.”

 

 

 

 

 

 

”I dag är det många kvinnor som lär sig grunderna i utvecklingsarbete hos SUS, men sedan får erbjudanden om arbete i andra internationella organisationer.”

 

 

 

 

 

 

”Flera av föreningens medlemmar bjöd hem dem på lunch eller middag, vilket var mycket uppskattat.”

 

 

 

 

 

 

”Sammanfattningsvis var besöket väldigt lyckat.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Most Hottest 1Z0-061 Exam Test Questions For Oracle Database

The main business is next to a karaoke OK nightclubs, dance clubs often break up at 1 o clock in the morning, the small north and they reached a joint venture agreement, responsible for the table and table guests http://www.passexamcert.com/1Z0-061.html to supply a bowl of wonton. Not cold, a full bride dress small celery silent light Kai bolt, gently move Oracle 1Z0-061 Exam Test Questions the curl Tingting to the 1Z0-061 Exam Test Questions north, such as the Oracle 1Z0-061 Exam Test Questions fairy floating in front of us. I mean that.He is a master tampering with the quotations of mentors, and often put what he temporarily thought of unscrupulous shit unreasonable Oracle Database 12c: SQL Fundamentals words are affixed from Oracle Database 1Z0-061 the following Chinese Confucius, the following foreign celebrities Mark great Canadian trafficking, has never been for their own fake and shoddy products, There is a decent self criticism.

The main processing is completed, it is already more than eight o clock in the evening. It s because we didn t lose, Oracle Database 12c: SQL Fundamentals just because we smell the same, when we meet again in Oracle 1Z0-061 Exam Test Questions 1Z0-061 Exam Test Questions 30 years just like two loved ones who love land and crops meet in the ground of wheat, Oracle Database 1Z0-061 Exam Test Questions we look The other person s eyes and the other s hand, we don t have to say anything, we just smelled the wheat Oracle 1Z0-061 Exam Test Questions and looked at the boundless crops, we just met and connected our brain waves. When you see every object, you should check whether it Oracle 1Z0-061 Exam Test Questions is placed or not. Now we immediately abandoned Liu Heiting and Li Dachun to the side of Liu Laopo. She thought that Oracle Database 1Z0-061 her second brother would move out and get married.

They are sitting around the picnic Oracle 1Z0-061 Exam Test Questions table and chatting, really chatting. really The younger brother s wet eyes rolled out tears, yes. He is struggling and heavier. The two feet can t be lifted like Oracle Database 1Z0-061 two stones. God, Oracle 1Z0-061 Exam Test Questions not 1Z0-061 Exam Test Questions born, I whispered, I am this page. Oracle 1Z0-061 Exam Test Questions There is a sweaty smell on the clothes, 1Z0-061 Exam Test Questions but it is mellow but not greasy. Are Oracle 1Z0-061 Exam Test Questions you okay I said Oracle Database 12c: SQL Fundamentals as I walked over to him.

Kommentera