Besökarna från SUS

Narayan Sarker och Khaled Ehtesham besöker Sverige i september.    Foto: Khaled Ehtesham och Maj-Lis Koivisto

 

Narayan och Khaled kommer till Sverige

Under vinjetten ”Vem är vem” brukar vi presentera en person från SUS i Netrakona och en från Föreningen för SUS – kvinnoprojekt i Bangladesh i Sverige. Men eftersom vi får besök i höst från SUS är det läge att frångå principen och istället introducera dem som kommer lite närmare:  Narayan Sarker och Khaled Ehtesham.

 

1. Vad gör du i SUS? 

2. Hur kom det sig att du engagerade dig för SUS?

3. Vad har ditt engagemang betytt för dig?

4. Berätta lite om dig själv!

 

Narayan Sarker, SUS

1. Jag har arbetat på SUS sedan november 2007. Som programchef för ekonomi och administration deltar jag i organisationens arbete med den långsiktiga finansiella planeringen. Vid genomförandet av de treåriga programmen, som vi har fått bidrag till, ser jag till att vi följer tidsplan och budget. Jag analyserar löpande respektive programs ekonomi, presenterar ekonomiska delrapporter samt gör den ekonomiska slutredovisningen av programmen. 

Jag har dessutom försökt att införa en standard för SUS personal, så att vi följer regler och bestämmelser på ett korrekt sätt.  

2. Jag tycker om att göra något för landsbygden och för människorna här. SUS är en välkänd utvecklingsorganisation, som arbetar med att förbättra människors möjlighet till egen försörjning och att etablera kvinnors rättigheter
i samhället.

3. Jag arbetade inom näringslivet men letade efter ett jobb inom utvecklingssektorn. Plötsligt såg jag en jobbannons från SUS och kände att min dröm att arbeta för människor på landsbygden, särskilt de som bor i det område som jag kommer från, fanns inom räckhåll. Lyckligtvis fick jag tjänsten.

4. Jag är gift och har en dotter och en son. Jag föddes 1973, i en by i Netrakona. Jag har en mastersexamen i handel. Därefter utbildade jag mig till revisor genom en treårig praktikantutbildning hos revisionsfirman Hafiz Ahmed & Co. Jag har även en mastersexamen i företagsekonomi. 

På min fritid läser jag och är volontär i en skola, somarbetar för att säkerställa att utbildningen håller hög kvaliteti skolor i området där jag bor.

 

Khaled Ehtesham, SUS

1. Jag anställdes av SUS för fem år sedan och har under denna tid innehaft olika tjänster. Tjänsterna har haft olika karaktär, krav och ansvar. Jag har till exempel haft ansvar för att koordinera, följa upp och utvärdera projekt. Jag har fått möjlighet att arbeta med att stärka den professionella relationen mellan dem som har makten i samhället och dem som kräver sina rättigheter.

Jag har arbetat för att öka medvetenheten om hur man på bynivå kan arbeta med regelbunden uppföljning av projekt, arbetat för lika deltagande av kvinnor och män i sociala rörelser och i arbetet för lika rättigheter, förberett passande verktyg och strategier för alternativa konfliktlösningar. 

Det ingår också i mitt arbete att bidra till att öka medvetenheten om miljöfrågor, ansvarsfull konsumtion, rent dricksvatten och god hygien.

Dessutom deltar jag i SUS:s enhet för utvärdering och insamling av medel, där vi arbetar med organisationsplanering och uppföljning av projekt, skriver projektansökningar och delrapporter.

2. I Bangladesh finns mycket negativt som traditioner, vidskepelse, orättvisor, korruption och ojämlikhet. SUS arbetar effektivt mot dessa negativa element för att uppnå sin vision, ett samhälle där människor lever med värdighet och rättvisa. Jag närde en dröm om att arbeta inom utvecklingssektorn och SUS gav mig chansen. SUS vision får mig att arbeta än hårdare för mitt samhälle, för organisationen och för positiva förändringar. 

3. Efter examen i Human Resource Development 2010 arbetade jag i multinationella företag i Dhaka. Men jag kände mig inte tillfreds och det urbana livet lockade inte. Hos SUS kunde jag börja arbeta med utvecklingsfrågor på landsbygden. Det är en stor upplevelse att få möta glädjen hos de marginaliserade människor vi arbetar med.

Inom SUS arbetar jag intensivt för att skapa alternativa konfliktlösningar och en rättvis plattform för landsbygdskvinnor så att de kan delta i medling.

Att arbeta med utveckling innebär inte hög lön och andra förmåner. Jag är tacksam för att min familj respekterar mitt yrkesval och inte kräver så mycket av mig, vilket skulle kunna pressa mig. 

Jag är tacksam för möjligheten att utvecklas och träffa goda människor från olika delar av världen. Att möta människor som arbetar för fred och bevarande av natur och kultur har uppmuntrat mig och jag drömmer om att i framtiden arbeta
för fred i en världsomspännande rörelse. 

4. Jag föddes i nordöstra Bangladesh 1984. Jag vill lära mig om olika aspekter på samhället så 2017 avslutade jag en utbildning i juridik och just nu studerar jag två masters, en i sociologi och den andra i utvecklingsstudier. På fritiden tycker jag också om att resa, träffa nya människor, läsa, skriva poesi, samt titta på fotboll och cricket.

 

—oo00OO00oo—

 

Vem vill du veta mer om? Tipsa gärna: susisverige@gmail.com.

 

”Jag tycker om att göra något för landsbygden och för människorna här.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Jag är tacksam för möjligheten att utvecklas och träffa goda människor från olika delar av världen.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Microsoft 70-410 Real Exam Is Your Best Choice

This group of cooks put the broken three wheel axle at night to release the wheel squeaks, the stick on the bed. If the bald it is a real effort, but it may indeed be practiced fast comparison in place, in fact, does not require any hard work. Is holding a mountain knife is not an opponent, might as well take a dagger it is what we 70-410 Real Exam commonly known as prickly heat, the old scout knows that the gleaming, short and sharp, the extremely sharp, the Vietnam War reconnaissance unit also to The top was covered with venom to see the bloodthirsty Windows Server 2012 70-410 Real Exam throat is not a violation of what the Geneva Convention I do not know, I said that this Windows Server 2012 70-410 is a Microsoft 70-410 Real Exam novel you can not take this as evidence that such Microsoft 70-410 Real Exam a novel would not have no way to write and prickly heat Than the mountain knife too cumbersome, my arm out to cut it out if it is not cut, this wolf is absolutely necessary to jerk attack on my key is the neck is the head or chest I would be hard to say, depends on It s usual habits and the mood at the time if it is a prickly heat, my reaction rate is still a bit subtle self confidence is definitely back to give it Installing and Configuring Windows Server 2012 a try in the air, and then look at the situation confrontation anyway Not so simple to die but the mountain knife is not Microsoft 70-410 Real Exam the same I could not possibly draw back such a long machete in such a short moment as to give it to me.

He turned and looked Microsoft 70-410 Real Exam at me in surprise, and looked Windows Server 2012 70-410 at the suitcase that I was dragging in my hand. Along the aisle, there is also a team under the Installing and Configuring Windows Server 2012 blue 70-410 Real Exam Microsoft 70-410 Real Exam sweet and invincible pastry sign, at least 20 women. Ye Green was annoyed with the expression of Zhou Xiangxiaoxiaoxiao. How did I Microsoft 70-410 Real Exam become so vulgar Actually, I Microsoft 70-410 Real Exam have to call Li Mu for this matter. Microsoft 70-410 Real Exam I have turned off the location service of your phone camera.

Ye Lu Microsoft 70-410 Real Exam wanted to stand up and Microsoft 70-410 Real Exam Windows Server 2012 70-410 grab him, but the whole body was soft and he could only sit on the floor and watch his brother. Installing and Configuring Windows Server 2012 The http://www.testkingdump.com real chef is never afraid of soiling. You only have to give them money to give 70-410 Real Exam gifts, they only allow you to open a business.

Kommentera