Sju kvinnor bor på Shelter house under 2018

Under det första halvåret har det bott sju kvinnor på Shelter house. De är i åldern 18 till 27 år. De bor där för att de har blivit misshandlade och/eller lämnade av sin man.

Flera av männen har drogproblem eller spelar, vilket gör att de inte bidrar särskilt mycket till hushållet. Dessutom kräver de av sina fruar att de skall be sina föräldrar om mer pengar, vilket inte är möjligt då familjerna är fattiga. Två av männen har lämnat sin fru. En av männen har psykiska problem..

Turligt nog har grannar och släktingar till kvinnorna ingripit, dels för att stoppa misshandeln, dels för att försöka få till en förlikning.

I år verkar samtliga kvinnor ha visst stöd av sina familjer. De två kvinnor som har det svårast är de som har gift sig av kärlek. Föräldrarna har inte arrangerat äktenskapet. Det ses som ett stigma.

Kvinnorna verkar i dessa fall själva ha ansökt om att få komma till Shelter house.

Detta år har kvinnorna fått olika utbildningar, i sömnad, att göra jutearbeten eller att trycka med batikblock.

Ett problem på Shelter house är att det inte finns någon barnomsorg. I de fall då kvinnans familj inte tar hand om barnen är det omöjligt för kvinnan att komma till Shelter house.

Av de sju kvinnor som var på Shelter house under 2017 har alla någon form av försörjning tack vare utbildningen i sömnad. Den yngsta, 15 år, arbetar på en textilfabrik i Dhaka, de andra syr i sina byar. En kvinna har dessutom haft sykurs för tre kvinnor i sin by.

Christina Tillö

 

Turligt nog har grannar och släktingar till kvinnorna ingripit, dels för att stoppa misshandeln, dels för att försöka få till en förlikning.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We Provide IIA-CCSA Practice Test For Certified Government Auditing Professional

The difference between a mother s mother and a mother http://www.passexamcert.com/IIA-CCSA.html in law is only that the mother s mother in law has a sudden outbreak in her life, and she dares to bear the blood like relationship we have to mention the relationship again and the mother in Certification in Control Self-Assessment IIA IIA-CCSA Practice Test law s life is not a problem. Of course, we don t know how Certified Government Auditing Professional IIA-CCSA to put Liu Laopo IIA-CCSA Practice Test and Wang Xijia together. She still looked at the safe Mingzhe. We are still miscalculated. The proud Niu Changshun is still IIA IIA-CCSA Practice Test miscalculated. Did he go tonight On the hot pot, the ants seemed to walk in the living room, and Su Daqiang looked dizzy on one side and turned his face to look away.

Certified Government Auditing Professional IIA-CCSA They can not be confused at all.On that day, Zhang Lao yuan happened to go into the mountains to take medicine, and when he was late, his wife and children had IIA-CCSA Practice Test been beheaded. Zeng Guofa hesitated however, but by him.With his wife and three IIA IIA-CCSA Practice Test children, Powell stood at IIA-CCSA Practice Test the door and watched as the three slowly moved Certification in Control Self-Assessment away. Polyester IIA IIA-CCSA Practice Test Health ah, you ask yourself, I wait Han official is not easy Said, angry tears.

My case In my hand Brought to my mother You bastard Very simple, pay two Certified Government Auditing Professional IIA-CCSA million dollars passbook, I ll still you box, I have not opened Do you dare to threaten me I do not threaten you, you are my mother, that old dog ran to a IIA-CCSA Practice Test foreign country alone, leaving us orphans and widowers, we IIA IIA-CCSA Practice Test should return to good dependent on each other You put the money in my name, swear IIA-CCSA Practice Test to God, no Certification in Control Self-Assessment longer find your trouble. Will shake hands the deal.Jia Cheng single handedly launched ID card, his hands won over four IIA IIA-CCSA Practice Test thousand yuan, Zhen Yilong signed out from the handbag roster. She only talked to himself, but also busy with the hands of life, did not pay attention to the expression of Ocarina so ugly, she did not realize there is such a bitch around. In order to be intact, green, safe and holy, undoubtedly increased his old Zhen Bao fresh packaging and distribution costs, some planning, sincerity, so replaced so that the three black gauze hat, thrown on the road, picking garbage people Do not want to bend over.

Kommentera