Oroligt i Bangladesh inför valet i december

Uppvaktning. På bilden står Begum Rokeya i mitten omgärdad av från vänster Maj-Lis Koivisto, styrelseledamot, Birgitta Persson, medlem, Eva Hägerstrand, revisor, Stephen Hinton, medlem, Israt Lindblom, suppleant, Olof Meurling, medlem, och längst till höger föreningens ordförande Christina Tillö.                                Foto: Jan Johansson

Informerade styrelsen om situationen i Bangladesh

Landet befinner sig i en valperiod med strejker och andra oroligheter, vilket indirekt påverkar SUS. En del medarbetare har utsatts för hot.  Förutom det naturkatastrofer skapar också social och politisk oro, som tar sig uttryck i ökat familjevåld, vilket ökar trycket på SUS. 

Begum Rokeya berättade vid ett möte med föreningens styrelse att SUS nu är verksamt med åtta projekt i fem distrikt. Just nu är organisationen stabil och verksamheten rullar på.

Dream Center har vunnit en upphandling att anordna kurser för kvinnor som ska resa utomlands. I höst kommer tio sådana kurser att anordnas.

De viktigaste framgångarna för SUS efter 30 års verksamhet är att kvinnor kan röra sig friare utanför hemmet, de har tagit plats i offentligheten och deltar i möten och debatt där de för fram sina perspektiv och problem. De röstar i val och då inte enligt vad maken säger, utan har en egen åsikt. Kvinnor har också lärt sig förstå ekonomi och därigenom skaffat sig ett eget handlingsutrymme att påverka familjens ekonomi. De är i dag mer medvetna om sina rättigheter.

En annan avgörande framgångsfaktor är att barnen går i skolan. 

Det Rokeya sörjer är att hon inte har lyckats att överlämna organisationen till en ny kvinnlig ledare.

Landet befinner sig i en valperiod med strejker och andra oroligheter, vilket indirekt påverkar SUS. En del medarbetare har utsatts för hot.

Naturkatastrofer skapar också social och politisk oro, som tar sig uttryck i ökat familjevåld, vilket ökar trycket på SUS. Drog- och spelmissbruk, och korruption, är andra samhällsproblem.

De många rohingyerna som flytt från Myanmar lever rättslösa i flyktingläger.

Kriminaliteten ökar i samhället, liksom klyftorna.

Bangladesh regering har ändrat landets status från låginkomst- till medelinkomstland, vilket enligt Begum Rokeya är valpropaganda som inte speglar den faktiska situationen. 

Framgångar finns ändå inom familjeplanering, utbildning och ökad medvetenhet om omvärlden via internet.

Annika Gillegård

 Kvinnor har också lärt sig förstå ekonomi och därigenom skaffat sig ett eget handlingsutrymme att påverka familjens ekonomi.”

 

New Updated Oracle 1Z0-061 Online Exam Online Shop

What do you miss We Yesterday, you regretted the game, and I regret it again. She Oracle 1Z0-061 Online Exam smiled and resisted him. He said that you didn t pretend. She walked behind Ye Green, her daughter was standing in front of the window, her Oracle 1Z0-061 Online Exam shoulders thinned up, Jiang Aimin said to her daughter 1Z0-061 Online Exam s thin back, green, next Oracle Database 1Z0-061 A guest came to our http://www.passexamcert.com/1Z0-061.html house on Saturday. Don t blink, Oracle Database 12c: SQL Fundamentals don t blink. Oh, that It s on the phone, but we Oracle 1Z0-061 Online Exam rarely have a chance to talk face to face. He talks endlessly, and he is reluctant to leave.

I really want to rain, I am not going to go I will help you clean up. Oracle 1Z0-061 Online Exam It is said that the steps that Oracle Database 12c: SQL Fundamentals Erdongzi ran 1Z0-061 Online Exam on the aluminum basin 1Z0-061 Online Exam were like the steps in the drunken fist. Li Wu bowed his head and apologized. He knows too much about Hao Tuyu s mouth. Although the two tigers were also run after Li Si Oracle Database 1Z0-061 came back, the things with the two tigers were already private, and Oracle 1Z0-061 Online Exam the two tigers did not even do judicial identification. The biggest advantage of the old five is that if you don t understand, you will never ask, and you will Oracle 1Z0-061 Online Exam never be able to understand.

I am from Guangdong, graduated from Jinan University, and I am also working in Haikou. Although he was small, he was lean, and he Oracle Database 12c: SQL Fundamentals was meticulously maintained. Haven Oracle 1Z0-061 Online Exam t 1Z0-061 Online Exam I been taught yet Oracle 1Z0-061 Online Exam In this case, Cheng Oracle 1Z0-061 Online Exam Zhifang is helpless We can t stay in one place. In Haikou, Oracle Database 1Z0-061 I need a smart and trustworthy person to keep the stall for me. He shot and the police responded. The nephew shed tears again. She said, I will never regret

Kommentera