Vårt brev till regeringen

Med anledning av flyktingsituationen i Bangladesh skrev vi i slutet av februari ett brev till regeringen och vädjade att den skulle agera. Fjärde maj kom svaret. 

Vi skrev brevet tillsammans med Vänortsföreningen Jönköping-Bangladesh och tog upp de svåra förhållandena i flyktinglägren i Cox Bazar och den utsatta situationen för kvinnor och barn med rapporter om trafficking, prostitution och övergrepp. 

Vi bad också regeringen att, via riksdagens talman Urban Ahlin som ingår i den internationella expertpanelen som ska ge råd till Myanmars regering, att sätta press på den regeringen att agera för att säkerställa säkerheten för rohingyer i Myanmar och underlätta flyktingarnas återvändande. 

I svaret redogör utrikesdepartementet vad regeringen, som delar vår oro, gör för att uppmärksamma rohingyernas situation både i Myanmar/Burma och Bangladesh: regeringen tar bland annat upp frågan i olika internationella sammanhang och ger utvecklingsbidrag genom Sida, men också akuta riktade bidrag till båda länderna.  

Maj-Lis Koivisto

Vårt brev i sin helhet.

Svaret från Utrikesdepartementet.

 

”… den utsatta situationen för kvinnor och barn med rapporter om trafficking, prostitution och övergrepp.”

 

 

 

 

 

Kommentera