Vårdagjämning = dela lika-dag

Delar av SUS handikappteam. Shilpi Biswas, längst till vänster, leder SUS avdelning för handikappade. De ger behandlingar och hjälper till med träning och hjälpmedel som underlättar livet för Netrakonas många funktionshindrade. Foto: Maj-Lis Koivisto

Dela med dig av ditt välstånd

Vårdagjämning = dela lika-dag! Vilket betyder att du kan dela med dig av dina inkomster till något som du tycker är viktigt och vill stödja. Till exempel kvinnors rättigheter!

Och då är SUS, Sabalamby Unnayan Samity Sus, ett bra förslag. SUS har i över 30 års tid satt fokus på de allra mest utsatta i Bangladesh, det vill säga kvinnor, barn och handikappade. Läs mer om SUS arbete på www.susisverige.se! Och betala in en summa på vårt plusgiro 18 95 87-9, så ser vi till att dina pengar gör nytta i Bangladesh.

Om du vill kan du välja rikta ditt stöd nedanstående projekt. Om du inte väljer kommer pengarna att användas till den av SUS verksamheter som för tillfället är i störst behov av bidrag. 

Shelter House, ett skyddat boende för kvinnor

• Gräsrotsprojektet Stop Violence Against Women

• Marianne Hofstens stipendiefond, som delar ut utbildningsstipendier till elever vars familj inte har ekonomiska möjligheter att stötta dem till högre utbildning

Dream house, ett utbildningscenter som SUS byggt och som genererar egna inkomster till verksamheten. Dock behövs pengar för att finansiera bygget och inredningen.  

 

 

 

 

 

Kommentera