Svåra översvämningar i Netrakona

Översvämning. De häftiga och tidiga  regnen har påverkat stora delar av Bangladesh.
Foto: SUS

Översvämningarna får svåra följder

De häftiga översvämningarna i stora delar av Bangladesh drabbar kvinnorna extra hårt vilket märks både för Stop Violance Against Women-grupperna och Shelter house. Det berättade Begum Rokeya för föreningens styrelse nyligen.

SUS befarar att översvämningarna bland annat kommer att leda till undernäring, migration, avhopp från skolor, fler barnäktenskap och mer våld inom familjen.

Redan idag märker organisationen att fler söker sig till Stop Violance Against Women-kommittéerna (SVAW). De är också tätare sammankopplade med Shelter house än förut, eftersom fler skickas dit för att få skydd under en kort period.

Vi behöver fler som arbetar med dessa fall, vi får in fem–tio stycken nya fall av misshandel varje dag, säger Begum Rokeya och tillägger att SVAW:s arbete är viktigare än någonsin i år.

Värsta katastrofen på länge

Bakgrunden är att häftiga regn de senaste månaderna har lett till att stora områden har drabbats av översvämningar. Till BBC säger Martin Faller, Internationella Röda korset, att mer än en tredjedel av landet nu ligger under vatten.

Han betecknar katastrofen som den värsta som drabbat regionen på många år. Miljontals människor i Nepal, Bangladesh och Indien riskerar att bli utan mat och att drabbas av sjukdomar orsakade av förorenade vattendrag.

8000 svårt drabbade

Cirka 8000 familjer i tre distrikt i de låglänta områden där SUS arbetar drabbades värst. De flesta invånarna i det översvämmade området är jordbrukare eller  dagarbetare inom jordbruket.

I år kom regnen ovanligt tidigt och dränkte risskörden fjorton dagar före skörd. SUS beräknar att nästan 200000 hektar skörd förstördes och att krisen kommer att bestå fram till nästa skörd om ett år.

Översvämningarna har orsakat att många får sälja sina djur till underpris på grund av brist på foder, skriver SUS i en rapport till oss. Familjer står utan inkomst och kan inte betala sina lån. En del väljer att flytta till Dhaka för jobb.

Akut hjälp från SUS

Kvinnorna är extra utsatta, säger Begum Rokeya, som genom att kontakta SUS bidragsgivare och samarbetspartners lyckades få ihop mat för 20 dagar till 2300 familjer.

Tillsammans med Kväkarna och Vänskapsföreningen Jönköping-Bangladesh bidrog vår förening med bistånd till 500 av de familjerna, se artikel på sidan ett.

Myndigheterna tillhandahöll mat för två veckor till ytterligare cirka 5700 familjer.

Den vattendränkta skörden har också ökat halten av ammoniak och minskat syrehalten i vattnet, vilket har skadat fisk och andra djur som lever i anslutning till vatten

Maj-Lis Koivisto

”Vi behöver fler som arbetar med dessa fall, vi får in fem–tio stycken nya fall av misshandel varje dag.”

 

Kommentera