Föreningens styrelse

Nya styrelsen. Kjell Johansson, kassör,  Margit Palokangas, Maj-Lis Koivisto, Selina Parvin, Christina Tillö, ordförande, Israt Moushumi Lindblom, suppleant, och Annika Einarsson Gillegård, sekreterare. Saknas på bilden gör Ananna Nandini och Lisa Arlbrandt, suppleanter.            Foto: Lars Gillegård

 

Nya namn i styrelsen

På årsmötet den 9 april valdes styrelsen för 2017 och det blev några nya namn, medan Sofia Brolin Jonsson och Fariya Laila lämnade sina poster. 

Den nya styrelsen för Föreningen för SUS – kvinnoprojekt i Bangladesh som valdes på årsmötet: Christina Tillö, ordförande,  Kjell Johansson, kassör, Annika Einarsson Gillegård, sekreterare,  Margit Palokangas, Maj-Lis Koivisto, Selina Parvin (nyval).  Israt Moushumi Lindblom, Ananna Nandini och Lisa Arlbrandt, är suppleanter, och samtliga är nyvalda. 

Selina Parvin är ny ledamot i styrelsen.

 

 

Kommentera