5 500 till studiefonden

Nu är bokslutet klart och vi har summerat 2016 års intäkter och kostnader. Vi fick nästan nollresultat med bara ett litet underskott på 1 666 kronor.

Glädjande är att så många fortsätter att stödja föreningen och SUS, genom både gåvor och medlemsavgifter. Vi hoppas på ert fortsatta stöd.

Glädjande är också att vi har fått 5 500 kronor till Marianne Hofstens stipendiefond. Dessa pengar skickas till SUS, när vi gör årets första delbetalning till Shelter House och Stop Violence Against Women (SVAW). Vi fortsätter i år med stödet till driften av kvinnohuset och till SUS arbete med SVAW.

Från 2018 kan vi förhoppningsvis ge mer pengar till Sus, genom att samarbeta med andra organisationer. Mer om detta senare.

Jag vill också lyfta fram den sent igångsatta insamlingen till inköp av symaskiner, efter nödrop från SUS. I november skickade vi 5  000 kr tillsammans med övrigt stöd. Av kostnadsskäl gör vi bara två banköverföringar till SUS per år. Insamlingen gav sedan 11 000 kronor mer än det som ingår av bokföringen. Genom Maj-Lis Koivistos försorg skänktes resterande belopp i samband med SUS 30-årsjubileum.

Kjell Johansson
kassör

 

 

 

 

 

 

 

Kommentera