Vem är vem: Christina och Rokeya

Christina Tillö, ordförande i Föreningen för SUS – kvinnoprojekt i Bangladesh, och Begum Rokeya, SUS grundare. Foto: Jan Johansson och Maj-Lis Koivisto

Lär känna personerna bakom SUS och i föreningen

SUS i Netrakona har närmare tusen anställda. Föreningen för SUS – kvinnoprojekt i Bangladesh har ett hundratal medlemmar. Nu startar vi en serie där vi presenterar personerna bakom de insatser som görs lite närmare. Vi börjar med SUS grundare, Begum Rokeya, och föreningens ordförande, Christina Tillö.
Vem vill du veta mer om? Tipsa gärna: susisverige@gmail.com.

1. Vad gör du i SUS? 

2. Hur kom det sig att du engagerade dig för SUS?

3. Vad har ditt engagemang betytt för dig?

4. Berätta lite om dig själv!

Begum Rokeya, SUS

1. Jag är verkställande direktör på SUS. På uppdrag av min styrelse ansvarar jag tillsammans med min ledningsgrupp för att planera och genomföra olika projekt för att åstadkomma förbättringar för kvinnor, barn, 
ungdomar och handikappade i SUS område.

2. SUS arbetar för kvinnors frigörelse och skapades utifrån min egen livserfarenhet. Min egen kamp uppmärksammade mig på de kvinnor omkring mig som är lidande, förtryckta av samhällets stigma, vidskepelse, och som saknar tillgång till rättigheter och rättvisa. 

3. Jag hoppas bryta en tusenårig kedja av förbannelse och ge kvinnorna omkring mig makt att bli självständiga. Den makten skulle ge dem styrka och uttrycka sina tystade behov och protestera mot det förtryck som de har upplevt alltför länge. SUS är den plattform jag arbetar utifrån.

4. Jag kommer från Bangladesh landsbygd och arbetade som lärare i 20 år. Sedan 1986 arbetar jag i utvecklingssektorn för kvinnor, barn, ungdomar och funktionshindrade i Netrakona i Bangladesh. Jag har två döttrar. De är utbildade vid universitet, gifta och mycket lyckliga. Jag har fyra barnbarn.

 

Christina Tillö, Föreningen för SUS – kvinnoprojekt i Bangladesh

1. Jag är ordförande i föreningen. 

2. Jag träffade Rokeya på Solidaritetshuset i Stockholm 1989 eller något sådant. Gick sen med i föreningen några år efter det. Varför jag blev aktiv i SUS kommer jag inte längre ihåg, men delvis berodde det nog på att jag kände några i styrelsen sen tidigare. Att jag fortsatt vara aktiv beror på att jag tycker att SUS verksamhet är väldigt bra. Särskilt viktigt för mig är att mycket av stödet riktar sig till flickor och kvinnor. 

3. Mitt engagemang i föreningen har givit mig mycket. Kunskap om Bangladesh och ett besök i Netrakona gav mig möjlighet att besöka flera av SUS verksamheter. Det är väldigt inspirerande att träffa Rokeya, Kohinoor, Shilpi och många andra inom SUS. De gör verkligen skillnad i norra Bangladesh. Jag har lärt mig mycket från dem.

4. Jag är pensionär, men har tidigare arbetat främst med biståndsfrågor i föreningen Svalorna och på förskola. Förutom utvecklingsfrågor har jag ett stort intresse för miljö och klimatfrågor. Jag tycker mycket om att vara ute i naturen.

 

Begum Rokeya och Christina Tillö
presenterades i SUS-nyheter nr 2/2016

.

 

 

”SUS arbetar för kvinnors frigörelse och skapades utifrån min egen livserfarenhet.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Särskilt viktigt för mig är att mycket av stödet riktar sig till flickor och kvinnor.”

 

 

 

 

 

 

Kommentera