Begum Rokeya prisades

Begum Rokeya har fått Samsunnaher Rahman Poran memorial award för sin livslånga sociala aktivism.

Foto: SUS

Utmärkelsen delades ut av Ghasful, som enligt SUS är en välrenommerad organisation i Chittagong. Priset delades ut 18 februari.

Maj-Lis Koivisto

 

Kommentera