8 av 10 har upplevt övergrepp i hemmet

En studie om våld mot kvinnor i Bangladesh visar att 80 procent av alla gifta kvinnor någon gång i sitt liv utsätts för fysiskt, psykiskt, sexuellt våld eller ekonomiskt utnyttjande av sin make. Det rapporterar bdnews24.com.

Våld mot kvinnor är en vanlig företeelse i de flesta samhällen i världen. I södra Asien är det en daglig realitet för miljontals kvinnor och flickor. Bangladesh är inget undantag. Rapporten visade att våld förekommer i de flesta hushåll i landet.

Enligt Report on Violence against Women (VAW) Survey 2015  från Bangladesh Bureau of Statistics (BBS) har 50 procent av kvinnorna blivit misshandlade och 27 procent har utsatts för sexuella övergrepp.

Studien baserades på intervjuer med 21 688 kvinnor år 2015.

Jämfört med motsvarande undersökning från 2011 är det färre gifta kvinnor som utsätts för sexuella övergrepp, men att fysiskt våld har ökat.

15 procent av övergreppen utförs av män som vill kontrollera kvinnornas beteende, enligt studien, som också visar att övergrepp är mindre vanliga bland utbildade par.

Störst risk att utsättas för misshandel löper kvinnor mellan 15 och 34 år.

51,8 procent av kvinnorna på landsbygden uppger att de utsatts för fysiskt våld. Motsvarande siffra för stadskvinnorna är 48,5 procent.

På riksnivå är det 49,6 procent av kvinnorna som utsatta för misshandel.

Studien konstaterar en liten skillnad mellan kvinnor i stad och på landsbygd när det gäller ekonomiskt utnyttjande. Av landsbygdskvinnorna var det 12 procent som upplevt detta, mot 10,2 procent av kvinnorna i tätorter. Detta kan till exempel handla om att kvinnornas inte får pengar till hushållsutgifter.

Fariya Laila

 

 

 

 

 

 

 

Kommentera