Från projekt till tema

img_2431fb
Kvinnogrupp. SUS har regelbundna möten med olika kvinnogrupper i distriktet för att till exempel diskutera hälsa och hygien och på olika sätt bidra till att stärka deras position. Foto: Maj-Lis Koivisto

SUS övergår till temabaserat
arbete enligt femårsplanen

Framöver kommer SUS att arbeta tematiskt med olika program i stället för som tidigare projektbaserat. Det framgår i SUS  strategiska femårsplan för 2016–2020.

SUS har i sin rapport utgått både från tidigare erfarenheter och från de behov man ser inför framtiden. Man har formulerat 15 strategiska mål som man kommer fokusera på under de kommande fem åren.

Att arbeta mer tematiskt under olika övergripande program är något organisationen
redan börjat med. 

De projekt vi i SUS i Sverige stödjer ligger under programmet ”Rights and Governance”.  Här kan man läsa mer om det programmet:

Rapporten innehåller också en kontextuell analys som ger en bakgrund till SUS arbete och de utmaningar man står inför.

Om man vill lära sig mer om SUS mångfacetterade arbete och hur visionerna inför framtiden ser ut så är rapporten verkligen läsvärd. Den går att läsa här.

SUS_StrategicPlan

Sofia Jonsson

.

 

 
 

 

 

 

 

 

Kommentera