Finansiering problem för Dream center

Foto: Abdur Razzak

Finansieringsproblem för SUS-bygge

Arbetet med SUS nya utbildningscenter framskrider, men långsamt på grund av bristande finansiering.

SUS undersöker olika möjligheter att kunna fortsätta och avsluta arbetet, så att invigningen kan bli som planerat, i anslutning till 30-årsjubileet i slutet av året.

Då kommer byggnaden att ha två våningar, men förhoppningsvis ska SUS sedan kunna finansiera ytterligare våningsplan. Genom att hyra ut lokaler och erbjuda utbildningar kommer SUS att öka sin självförsörjning.

En gåva till färdigställandet av Dreamcentret är alltså en mycket god investering. Använd vårt plusgiro 18 95 87-9, märk gåvan Dream.

Annika Gillegård

Läs mer: Dream center invigt

 

”En gåva till färdigställandet av Dreamcentret är alltså en mycket god investering.”

 

 

Kommentera