Samarbete kring SUS

Samverkar för SUS. Fem organisationer som arbetar med SUS möttes i Stockholm.    Foto: M-LK

 

Nätverksmöte kring SUS-samarbete

SUS nordiska samarbetspartners ska samarbeta mer och bli bättre på att utbyta information sinsemellan. Det blev resultatet av ett nätverks-
möte mellan fem organisationer som stöder SUS.

Tretton personer från fem organisationer som stöder SUS träffades i vackra Kristinehovs Malmgård på Söder i Stockholm. Kväkarhjälpen stod som värd och de övriga organisationerna var Friends of SUS Finland, Vänortsföreningen Jönköping-Bangladesh, Svalorna, och vi, Föreningen för SUS – kvinnoprojekt i Bangladesh.
Syftet med mötet var att utbyta information och erfarenheter, men också för att delge Begum Rokeya, som var gäst på mötet, våra synpunkter på SUS femåriga strategiska plan.
Planen har tagits fram genom stöd som Kväkar-
hjälpen fått från SMR, Svenska Missionsrådet. I planen lyfts SUS strävan efter ett integrerat och långsiktigt arbete fram. Extern finansiering ska i så liten utsträckning som möjligt gå till specifika projekt utan i stället till SUS övergripande arbete där yttre och inre utveckling går hand i hand, samhällelig och individuell.
Vi konstaterade att planen är en bra plattform för att fortsätta utveckla verksamheten. Deltagarna diskuterade möjligheten att samarbeta kring ansökan om bistånd genom SMR, som liksom Forum Syd är en organisation som vidarefördelar SIDA-medel. Vi kom även överens om att delge varandra information på ett mer systematiskt sätt i framtiden.
Rokeya fick också svara på frågor om extremism och terrorism i Bangladesh. Regeringen har vidtagit kraftfulla åtgärder efter sommarens attentat i Dhaka, berättade hon bland annat. Arbetslöshet bland utbildade unga och minskande avkastning för bönderna trots ökande matpriser skapar en grund för extremism. Därför kommer SUS att integrera freds- och konflikthantering i sina program.
Ett annat grepp är att SUS bjudit in hemmafruar i medelklassen som ofta är mycket konservativa, till diskussionsgrupper där de blir medvetna om sociala frågor och delaktiga i samhället.

Annika Gillegård

 

”Syftet med mötet var att utbyta information och erfarenheter”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentera