SUS-nytt1/16: SVAW till för våldsutsatta kvinnor

 

IMG_2721_SVAW-möte_fb

Lokalt SVAW-möte. Företrädare för civilsamhället deltar i de lokala mötena i Stop Violence Against Women-grupperna.  Kvinnor som upplever problem av olika slag kommer till mötena för att berätta sin historia och få hjälp.      Foto: Maj-Lis Koivisto

 

SVAW hjälper kvinnor utsatta för våld

SUS SVAW-grupper arbetar för att uppmärksamma våld mot kvinnor. Bland annat registrerades 192 fall av misshandel mot kvinnor kopplade till krav på hemgift under förra året. Det framgår av verksamhetsberättelsen för 2015.

SUS arbetar för att stärka det civila samhället genom att hjälpa olika grupper att organisera sig och driva viktiga frågor. Stop Violence Against Women (stoppa våld mot kvinnor), SVAW, är ett av de projekt som vår förening stöder. 

Verksamhetsberättelsen för 2015 beskriver ett samhälle där många människor fortfarande är omedvetna om Bangladesh lagar, om korruption och kvinnoförtryck. 

Men också om hur kvinnor genom SVAW har fått hjälp och hur kampanjer och demonstrationer gett resultat.  

 

SUS har lyckats bygga upp och stärka SVAW-grupper på olika nivåer, motsvarande by, kommun och län. Grupperna är sammansatta av personer som representerar samhället, både civila och tjänstemän. 

Enskilda personer kan vända sig till grupperna för att få hjälp. 

När det gäller äktenskapliga konflikter löses dessa oftast genom medling, i vissa fall handlar det om att utverka ersättning eller underhåll till kvinnan. 

Vid behov kan grupper förmedla kontakt med kostnadsfri juridisk assistans. Vid grövre brott hjälper gruppen till att göra polisanmälan.

Minst lika viktigt är de opinionsbildande aktiviteterna som de tre debatt-tävlingarna som anordnades och lockade nästan 400 personer. 

Demonstrationer och öppna möten når tusentals. Andra aktiviteter är skrivar- och tecknartävlingar på temat våld mot kvinnor, teaterföreställningar och prisceremonier. 

 

Det allra vanligaste våldet mot kvinnor är kopplat till krav på hemgift, dowry. SUS har registrerat 192 sådana fall under 2015. Ett exempel är en kvinna i Kendua, vars man direkt efter giftermålet ville flytta till huvudstaden Dhaka och krävde att kvinnans familj skulle ordna en lägenhet där. För att sätta press på familjen utsattes kvinnan för psykisk misshandel och dödshot.  

Kvinnan anmälde maken till Kenduas SVAW-grupp som gjorde en egen undersökning och anordnade en medling, salish. Den ledde fram till skilsmässa och kompensation till kvinnan, som nu studerar igen och siktar på en akademisk examen. 

Annika Gillegård

Läs mer om SVAW här.

Kommentera