Välkommen till SUS och den svenska stödgruppen

Nyheter

Välkommen på årsmöte 24 april

    Den 24 april klockan 16 håller Föreningen för SUS – kvinnoprojekt i Bangladesh årsmöte.  Mötet äger rum i lokalen Draken på Solidaritetshuset, Tegelviksvägen 40, Stockholm.    

Read More

Bangladesh 50 år

Den 16 december firar Bangladesh 50 år som självständig nation. Men självständigheten föregicks av ett nio månader långt och våldsamt frihetskrig. Shahina Begum, suppleant i föreningens styrelse, berättar här om de nio månaderna. 

Read More

Årets tredje och sista nyhetsbrev

I årets sista nyhetsbrev berättar vi om hur 2020 såg ut för SUS och hur organisationen, trots pandemin, höll många verksamheter i gång. Bangladesh fyller 50 år – vår styrelsesuppleant Shahina Begum berättar om frihetskriget och de nio månader av rädsla som föregick självständigheten. 

Read More

Årets andra nyhetsbrev

Årsmötet valde Lisa Arlbrandt till ny ordförande. Svårt för kvinnor att få juridisk rättvisa. Ökat våld mot kvinnor under pandemin. Det är några av rubrikerna i årets andra nyhetsbrev.

Read More

Årets första nyhetsbrev

I 2021 års första nyhetsbrev berättar vi om Sveriges nya femåriga utvecklingsstrategi för samarbete med Bangladesh och hur väl den hänger ihop med det arbete som SUS gör. Dessutom har vi djupdykt i SUS årsrapport för 2019 och så bjuder vi på ögonblicksbilder från ett SUS-besök 1991.

Read More

2020 års sista nyhetsbrev på plats

Läs årets sista SUS-nyheter där vi bland annat berättar att Svenska missionsrådet nu har beviljat vår ansökan om stöd till SUS för en ny treårsperiod och att det innebär att Baby basic, som vänder sig till unga mödrar, kan fortsätta.

Read More

Nu kan du läsa SUS-nyheter 2/2020

Nu finns SUS-nyheter nr 2 att ladda ner från hemsidan. Bland annat berättar vi om hur coronapandemin drabbar Bangladesh och hur SUS arbetar för att informera om covid-19.

Read More

Folkrörelse skyddar kvinnor

Stop Violence Against Women är grupper av aktivister i byarna som utsatta kvinnor kan vända sig till för att få hjälp när de utsatts för våld och andra typer av övergrepp, eller när de har problem i äktenskapet. Förra året registrerade SVAW-grupperna till exempel 192 fall av misshandel kopplade till hemgift, dowry. Läs mer om verksamheten under 2015 i artikeln från SUS-nytt 1/2016.

Om Bangladesh

Här bjuder vi på mat och kultur med anknytning till Bangladesh.

Om Bangladesh