Välkommen till SUS och den svenska stödgruppen

Nyheter

Välkommen till viktigt årsmöte 16 april

Föreningens årsmöte äger rum den 16 april i lokalen Draken i Solidaritetshuset på Tegelviksvägen 40 på Södermalm i Stockholm.  Styrelsen föreslår att föreningen läggs ned och även att paragraf nio i stadgarna ändras. 

Read More

Om översvämningar i 2022 års andra nyhetsbrev

I septembers nyhetsbrev berättar vi om den värsta översvämningen på flera decennier i norra Bangladesh, där SUS har sin verksamhet. Vi var också med när Sida uppmärksammade 50 års utvecklingssamarbete mellan Bangladesh och Sverige. Och så har vi en liten rapport från ett besök hos SUS.

Read More

Välkommen på årsmöte 24 april

Den 24 april klockan 16 håller Föreningen för SUS – kvinnoprojekt i Bangladesh årsmöte.  Mötet äger rum i lokalen Draken på Solidaritetshuset, Tegelviksvägen 40, Stockholm.  

Read More

Första nyhetsbrevet för 2022

Leila Roy Nag – en okänd kvinnlig föregångare. 47 elever har fått hjälp till studier tack vare Marianne Hofstens minnesfond. Och ett brev från Begum Rokeya, SUS grundare. Det är något av innehållet i årets första nyhetsbrev.

Read More

Bangladesh 50 år

Den 16 december firar Bangladesh 50 år som självständig nation. Men självständigheten föregicks av ett nio månader långt och våldsamt frihetskrig. Shahina Begum, suppleant i föreningens styrelse, berättar här om de nio månaderna. 

Read More

Årets tredje och sista nyhetsbrev

I årets sista nyhetsbrev berättar vi om hur 2020 såg ut för SUS och hur organisationen, trots pandemin, höll många verksamheter i gång. Bangladesh fyller 50 år – vår styrelsesuppleant Shahina Begum berättar om frihetskriget och de nio månader av rädsla som föregick självständigheten. 

Read More

Folkrörelse skyddar kvinnor

Stop Violence Against Women är grupper av aktivister i byarna som utsatta kvinnor kan vända sig till för att få hjälp när de utsatts för våld och andra typer av övergrepp, eller när de har problem i äktenskapet. Förra året registrerade SVAW-grupperna till exempel 192 fall av misshandel kopplade till hemgift, dowry. Läs mer om verksamheten under 2015 i artikeln från SUS-nytt 1/2016.

Om Bangladesh

Här bjuder vi på mat och kultur med anknytning till Bangladesh.

Om Bangladesh