Stop Violence Against Women – gräsrotsprojektet SVAW

IMG_2749fb-svaw

Möten en gång i månaden. SVAW-kommittéerna har möten på olika platser ungefär en gång i månaden. Till dessa möten kan kvinnor  komma och få den hjälp de behöver, till exempel medling eller juridisk hjälp.    Foto: Maj-Lis Koivisto

Här får utsatta kvinnor hjälp

Stop Violence Against Women (SVAW) är kommittéer som arbetar i fem områden i Netrokona, Bangladesh, på lokal, regional och unionsnivå.  Dessa kommittéer verkar för att säkerställa kvinnors rättigheter och för att ge nödvändigt rättsligt stöd för de kvinnor som behöver. 

Kommittéerna arbetar också med att göra flera människor i samhället medvetna om det våld som många kvinnor utsätts för och arbetar förebyggande med dessa problem. 

I en distriktkommitté ingår 18 medlemmar från det civila samhället till exempel läkare, advokater, lärare, journalister,  representanter från olika biståndsorganisationer etc. Dessa medlemmar jobbar med olika förhållningssätt för att motarbeta våld mot kvinnor. Kommittémedlemmarna går kurser för att lära sig kvinnors rättigheter, skyldigheter, möjligheter och ansvar. 

Föreningen för SUS – kvinnoprojekt i Bangladesh stöttar dessa kommittéer med cirka 20000 kronor om året. Läs mer om föreningen.

Läs artikeln om vad SVAW gjorde under 2015 i SUS-nytt 1/2016. 

Läs om övriga projekt som föreningen stöder: Shelter house och Dream house.