Styrelse, revisor, valberedning

Följande styrelse valdes på årsmötet 24 mars 2019:

Ordförande:

Selina Parvin, tel 0707-49 02 50

Kassör:

Kjell Johansson, tel  0707-62 21 26

Övriga ledamöter:

Annika E Gillegård, tel 0765-01 16 71

Margit Palokangas, tel 0701-52 52 61

Christina Tillö, tel 0705-31 99 23

Suppleanter:

Lisa Arlbrandt, tel 0723-17 31 70

Maj-Lis Koivisto, tel 0700-20 90 29

Israt Lindblom, tel 0733-50 04 07

Ananna Nandini, tel 0737-34 75 55

 

Revisor i föreningen:

Eva Hägerstrand

Amanda Engberg, suppleant

 

Valberedning

Lars Gillegård, tel 0733-72 63 56

Fariya Laila, tel 0704-85 24 33

 

E-post:

susisverige@gmail.com 

 

Postadress: 

Föreningen för SUS – kvinnoprojekt i Bangladesh

c/o Kjell Johansson 

Färgargårdstorget 38

116 43 Stockholm