Bli medlem!

Du är välkommen att bli medlem i Föreningen för SUS – kvinnoprojekt i Bangladesh. Avgiften är 150 kr/år och betalas in på postgiro 18 95 87-9. Kom ihåg att skriva ditt namn!

Om du undrar över något, kontakta någon i styrelsen på susisverige@gmail.com.

Gåvor till SUS, kan betalas till samma postgiro. Ange på talongen om det är något särskilt projekt du önskar att pengarna ska gå till.