Länkar

Länkar som kan vara av intresse

Vår Facebooksida:

https://www.facebook.com/groups/63684504065/

SUS i Bangladesh bloggsida: http://sabalamby.wordpress.com/

SUS i Bangladesh officiella hemsida: http://www.sabalamby.org/

Bloggsidan verkar vara bättre uppdaterad.

Svenska ambassaden i Dhaka

Utrikesdepartementet – fakta om Bangladesh

Utrikespolitiska institutet

Vänortsföreningen Jönköping-Bangladesh: http://bangladesh.nu/

SIDA

Tidskriften Omvärlden

Forum Syd

Intervju med Begum Rokeya angående BRACs utbildningsprogram (se nedan)