Det verkliga priset på böngrytan

Kostnader på en tallrik mat i världen över beskrivs enligt FNs World Food Program (WFP).

I Bangladesh är priset på ingredienser till en tallrik böngryta om 600 kilokalorier 11,25 US dollar enligt FNs World Food Program (WFP).

I ett försök att visa hur kostnader för mat fördelar sig över jorden och hur stor del av en persons inkomst som går till mat håller WFP på att skapa ett globalt index – Plate of Food Index.

I rapporten ”Counting the Beans. The True Cost of a Plat of Food Around the World”, beskrivs hur WFP räknar priset på ingredienserna till en tallrik böngryta om 600 kilokalorier i olika länder för att kunna gör en jämförelse. Genom att belysa köpkraften, och inte använda sig av det nominella priset, framkommer ojämlikheten i världen vad gäller priset på mat tydligt.

Syftet är att fastställa den relativa kostnaden för mat i olika länder mot en baslinje. New York, USA, är baslinjen och US-dollar är referensvaluta.

Meningen är att indexet, som i dag omfattar 33 länder, skall omfatta större delen av världen.

Av de undersökta länderna ligger Bangladesh på tionde plats. Överst ligger New York. Den relativa kostnaden för New York-bon är 0,6 procent av dagsinkomsten,
i Bangladesh 5,4 procent och i Sydsudan, land 33, 155 procent. Mätt på så sätt kostar måltiden 1,20 dollar, i New York, 11,25 dollar i Bangladesh och 371,70 dollar i Sydsudan.

Förhoppningen är att WFP, förutom att presentera statistik och siffror, ska kunna få fram orsaken till ojämlikhet i pris samt finna sätt att minska prisskillnaden.

Rapporten är utgiven av WFP 2017 med stöd av Mastercard.

Eva Hägerstrand

Läs rapporten här

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentera