Besökarna från SUS

Narayan Sarker och Khaled Ehtesham besöker Sverige i september.    Foto: Khaled Ehtesham och Maj-Lis Koivisto

 

Narayan och Khaled kommer till Sverige

Under vinjetten ”Vem är vem” brukar vi presentera en person från SUS i Netrakona och en från Föreningen för SUS – kvinnoprojekt i Bangladesh i Sverige. Men eftersom vi får besök i höst från SUS är det läge att frångå principen och istället introducera dem som kommer lite närmare:  Narayan Sarker och Khaled Ehtesham.

 

1. Vad gör du i SUS? 

2. Hur kom det sig att du engagerade dig för SUS?

3. Vad har ditt engagemang betytt för dig?

4. Berätta lite om dig själv!

 

Narayan Sarker, SUS

1. Jag har arbetat på SUS sedan november 2007. Som programchef för ekonomi och administration deltar jag i organisationens arbete med den långsiktiga finansiella planeringen. Vid genomförandet av de treåriga programmen, som vi har fått bidrag till, ser jag till att vi följer tidsplan och budget. Jag analyserar löpande respektive programs ekonomi, presenterar ekonomiska delrapporter samt gör den ekonomiska slutredovisningen av programmen. 

Jag har dessutom försökt att införa en standard för SUS personal, så att vi följer regler och bestämmelser på ett korrekt sätt.  

2. Jag tycker om att göra något för landsbygden och för människorna här. SUS är en välkänd utvecklingsorganisation, som arbetar med att förbättra människors möjlighet till egen försörjning och att etablera kvinnors rättigheter
i samhället.

3. Jag arbetade inom näringslivet men letade efter ett jobb inom utvecklingssektorn. Plötsligt såg jag en jobbannons från SUS och kände att min dröm att arbeta för människor på landsbygden, särskilt de som bor i det område som jag kommer från, fanns inom räckhåll. Lyckligtvis fick jag tjänsten.

4. Jag är gift och har en dotter och en son. Jag föddes 1973, i en by i Netrakona. Jag har en mastersexamen i handel. Därefter utbildade jag mig till revisor genom en treårig praktikantutbildning hos revisionsfirman Hafiz Ahmed & Co. Jag har även en mastersexamen i företagsekonomi. 

På min fritid läser jag och är volontär i en skola, somarbetar för att säkerställa att utbildningen håller hög kvaliteti skolor i området där jag bor.

 

Khaled Ehtesham, SUS

1. Jag anställdes av SUS för fem år sedan och har under denna tid innehaft olika tjänster. Tjänsterna har haft olika karaktär, krav och ansvar. Jag har till exempel haft ansvar för att koordinera, följa upp och utvärdera projekt. Jag har fått möjlighet att arbeta med att stärka den professionella relationen mellan dem som har makten i samhället och dem som kräver sina rättigheter.

Jag har arbetat för att öka medvetenheten om hur man på bynivå kan arbeta med regelbunden uppföljning av projekt, arbetat för lika deltagande av kvinnor och män i sociala rörelser och i arbetet för lika rättigheter, förberett passande verktyg och strategier för alternativa konfliktlösningar. 

Det ingår också i mitt arbete att bidra till att öka medvetenheten om miljöfrågor, ansvarsfull konsumtion, rent dricksvatten och god hygien.

Dessutom deltar jag i SUS:s enhet för utvärdering och insamling av medel, där vi arbetar med organisationsplanering och uppföljning av projekt, skriver projektansökningar och delrapporter.

2. I Bangladesh finns mycket negativt som traditioner, vidskepelse, orättvisor, korruption och ojämlikhet. SUS arbetar effektivt mot dessa negativa element för att uppnå sin vision, ett samhälle där människor lever med värdighet och rättvisa. Jag närde en dröm om att arbeta inom utvecklingssektorn och SUS gav mig chansen. SUS vision får mig att arbeta än hårdare för mitt samhälle, för organisationen och för positiva förändringar. 

3. Efter examen i Human Resource Development 2010 arbetade jag i multinationella företag i Dhaka. Men jag kände mig inte tillfreds och det urbana livet lockade inte. Hos SUS kunde jag börja arbeta med utvecklingsfrågor på landsbygden. Det är en stor upplevelse att få möta glädjen hos de marginaliserade människor vi arbetar med.

Inom SUS arbetar jag intensivt för att skapa alternativa konfliktlösningar och en rättvis plattform för landsbygdskvinnor så att de kan delta i medling.

Att arbeta med utveckling innebär inte hög lön och andra förmåner. Jag är tacksam för att min familj respekterar mitt yrkesval och inte kräver så mycket av mig, vilket skulle kunna pressa mig. 

Jag är tacksam för möjligheten att utvecklas och träffa goda människor från olika delar av världen. Att möta människor som arbetar för fred och bevarande av natur och kultur har uppmuntrat mig och jag drömmer om att i framtiden arbeta
för fred i en världsomspännande rörelse. 

4. Jag föddes i nordöstra Bangladesh 1984. Jag vill lära mig om olika aspekter på samhället så 2017 avslutade jag en utbildning i juridik och just nu studerar jag två masters, en i sociologi och den andra i utvecklingsstudier. På fritiden tycker jag också om att resa, träffa nya människor, läsa, skriva poesi, samt titta på fotboll och cricket.

 

—oo00OO00oo—

 

Vem vill du veta mer om? Tipsa gärna: susisverige@gmail.com.

 

”Jag tycker om att göra något för landsbygden och för människorna här.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Jag är tacksam för möjligheten att utvecklas och träffa goda människor från olika delar av världen.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentera