Sue och Görel besökte SUS

Sue Frykman och Görel Råsmark flankerar Showpoun Paul från SUS.                                     Foto: SUS

Fyra frågor till Sue och Görel

Kväkarhjälpens Sue Frykman och Görel Råsmark besökte SUS i Netrakona under sex dagar vid årsskiftet 2017/2018.

 

Vad var syftet med er resa?

– Att följa upp de verksamheter som Kväkarhjälpen stödjer med hjälp av Sidabidrag.

 

Vad gjorde ni i stora drag?

–Vi besökte de projekt i Mymensingh och Kendua som Kväkarhjälpen är engagerad i. En viktig del av besöket var att föra samtal med SUS ledningsgrupp. Det finns alltid sådant som behöver förtydligas i ansökningar och rapporteringar. Vi talade mycket om SUS framtid.

 

Såg ni något som var speciellt intressant som ni vill lyfta fram?

–Nya grepp i pedagogiken inom skolformen ECD, Early Childhood  Development. Barnen arbetade i grupper med uppgifter där de tränade både sin kreativitet och förmåga till samspel. I en by i Netrakona fick vi se en anläggning för att avlägsna arsenik ur dricksvatten. Arbete med miljö är en allt viktigare uppgift för SUS.

 

Har ni några andra reflektioner efter resan?

– SUS har nu bedrivit sitt arbete i över 30 år. Det är viktigt att identifiera dagens behov och att förnya delar av verksamheterna, liksom att se över behovet av kompetensutveckling för personalen.

– Det har blivit svårare att hitta givare som vill bidra till SUS utgifter för central administration. Där fyller vi i Kväkarhjälpen, tillsammans med övriga som står bakom Sidafinansieringen för 2018–2020, en viktig funktion. Det är självklart för oss att själva organisationen måste få kosta.

–Det är avgörande i insamlingsarbete att ha bra informationsmaterial och rapporter. Vi hoppas att, tillsammans med SUS nätverk, kunna bistå med förbättringar inom kommunikation och marknadsföring.

Lisa Arlbrandt

 

 

 

 

 

”Det har blivit svårare att hitta givare som vill bidra till SUS utgifter för central administration.

 

 

 

 

 

 

 

Kommentera