Sju kvinnor bor på Shelter house under 2018

Under det första halvåret har det bott sju kvinnor på Shelter house. De är i åldern 18 till 27 år. De bor där för att de har blivit misshandlade och/eller lämnade av sin man.

Flera av männen har drogproblem eller spelar, vilket gör att de inte bidrar särskilt mycket till hushållet. Dessutom kräver de av sina fruar att de skall be sina föräldrar om mer pengar, vilket inte är möjligt då familjerna är fattiga. Två av männen har lämnat sin fru. En av männen har psykiska problem..

Turligt nog har grannar och släktingar till kvinnorna ingripit, dels för att stoppa misshandeln, dels för att försöka få till en förlikning.

I år verkar samtliga kvinnor ha visst stöd av sina familjer. De två kvinnor som har det svårast är de som har gift sig av kärlek. Föräldrarna har inte arrangerat äktenskapet. Det ses som ett stigma.

Kvinnorna verkar i dessa fall själva ha ansökt om att få komma till Shelter house.

Detta år har kvinnorna fått olika utbildningar, i sömnad, att göra jutearbeten eller att trycka med batikblock.

Ett problem på Shelter house är att det inte finns någon barnomsorg. I de fall då kvinnans familj inte tar hand om barnen är det omöjligt för kvinnan att komma till Shelter house.

Av de sju kvinnor som var på Shelter house under 2017 har alla någon form av försörjning tack vare utbildningen i sömnad. Den yngsta, 15 år, arbetar på en textilfabrik i Dhaka, de andra syr i sina byar. En kvinna har dessutom haft sykurs för tre kvinnor i sin by.

Christina Tillö

 

Turligt nog har grannar och släktingar till kvinnorna ingripit, dels för att stoppa misshandeln, dels för att försöka få till en förlikning.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentera